Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram: ingång molekylärbiologi

180 högskolepoäng
Molekylärbiologin är ett intensivt och expanderande område där du kan studera liv och livsprocesser på det molekylära planet, på DNA- och proteinnivå. Molekylärbiologi är ett ämne som växt fram i gränslandet mellan biologi, kemi och medicin, och som idag låter oss utforska och lösa helt nya problem.

Genom ny DNA-teknik vi till exempel fått större möjligheter att fastställa en brottslings identitet, men också att undersöka vilka gener som gör en frisk cell till en cancercell. Vi kan förändra växter och göra dem motståndskraftiga mot sjukdomar, eller använda dem vid minröjning (de växlar färg och blir röda om de växer på en mina!). Mikroorganismer utnyttjats inom medicin, bioteknik och livsmedelsindustri och är en enorm resurs för att utveckla läkemedel, för energiproduktion eller kanske för att lösa jordens avfallsproblem.

Molekylärbiologi tillämpas också inom andra ämnesområden och förväntas t.ex. i kombination nanoteknologi leda till att vi lyckas återskapa nerver!

Utbildningen i molekylärbiologi är mycket varierad, med föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök och egna projekt. Under hela utbildningen kommer du också att arbeta i nära kontakt med universitetets forskare och ta del av de världsledande forskningsprojekt som bedrivs här.

Det molekylärbiologiska basblocket (knappt två års studier) ger dig breda kunskaper inom cell- och molekylärbiologi där organismväldens alla delar belyses från mikroorganismer till växter och djur.

De valfria kurserna, under sista delen av år två och större delen av år 3, gör att du kan skapa en unik profil på din kandidatexamen. Väljer du kurser utanför molekylärbiologin får du en bred kandidatexamen och går kanske sen vidare och läser en masterexamen i molekylärbiologi. Eller väljer du redan inom din kandidatexamen kurser inom molekylärbiologi på avancerad nivå för att få specialistkunskaper inom något ämne. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen återfinns molekylärbiologer inom framförallt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, bioteknikföretag samt vid universitet och högskolor.

 

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde molekylärbiologi

För att få ta ut en examen måste du ha:

  • 180 hp i utbildningen
  • minst 90 hp i huvudområdet molekylärbiologi inklusive ett examensarbete om 15 hp
  • minst 30 hp i ämnen utanför huvudområdet

Minst en av kurserna i examen måste vara examinerad efter 070701. På engelska heter examenDegree of Bachelor of Science, Major Molecular Biology

För att få påbörja ett examensarbete måste föjande kurser vara avslutade:

  • Grundläggande kemi* 30 hp, KEMA10+01+12+03**
  • Cellbiologi 15 hp MOBA01
  • Cellens kemi 15 hp MOBA02
  • Genetik och mikrobiologi 15 hp BOA01
  • Humanfysiologi 15 hp BIOC02
  • Molekylärbiologi 15 hp MOBA03

* Ingår ej i huvudområdet
** KEMA03 kan ersättas av 7,5 hp statistik

Ansökan och behörighet Lunds universitets utbildningsdatabas

Sidansvarig: