Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram: ingång Biologi

180 högskolepoäng
Vill du arbeta med några av dagens största utmaningar, som t.ex. bevarande av hotade arter, miljögifters påverkan på växter och djur, globala miljöförändringar, människans utveckling eller hur pandemier sprider sig över världen?

Kunskaper i biologi öppnar vägen till många fascinerande arbetsområden. Du kan studera cellens arvsmassa och övriga molekyler, fysiologiska processer eller hur vi delar in världens alla organismer i grupper. Biologi handlar också om hur olika arter har utvecklats och hur djur (och växter!) beter sig och påverkar andra arter i ekologiska system. Även natur- och miljövård utgör en viktig del av biologens verksamhetsområde. Här studerar du hur miljögifter transporteras och bryts ner, kopplingar mellan klimat och ekosystem, eller biologisk mångfald och hur vi kan bevara hotade arter.

Utbildningen i biologi är mycket varierad, med föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Under hela utbildningen kommer du också att arbeta i nära kontakt med universitetets forskare och ta del av de världsledande forskningsprojekt som bedrivs här. Detta är kandidatprogrammet i biologi:

Det biologiska basblocket, termin 1-3, ger dig en bred bas inom biologi. Du läser kurserna cellbiologi, genetik och mikrobiologi, zoologi, botanik, floristik och faunistik, ekologi samt zoofysiologi och biostatistik eller humanfysiologi.

Den valfria delen, termin 4-6, ger dig en möjlighet att skapa en unik profil på din kandidatexamen.

30 hp är stödämne, som måte väljas inom något naturvetenskapliga ämnen som GIS, kemi, miljövetenskap, statistik, matematik, naturgeografi, fysik eller geovetenskap och/eller miljörätt.  När du väljer stödämne - tänk på att vissa av kurserna i biologi som du kanske vill läsa senare har 15-30 hp kemi som förkunskapskrav.

30-45 hp är helt valfria! Du kan välja kurser utanför naturvetenskapen som journalistik, juridik, pedagogik eller ekonomi vilket ger en bred kandidatexamen så att du därefter kan specialisera dig inom en masterexamen i biologi. Du kan också välja kurser i biologi på grund eller avancerad nivå och tex specialisera dig inom naturvård, limnologi, växtekologi, zooekologi eller marin ekologi.

Utbildningen avslutas med ett kandidatexamensarbete om 15 - 30 hp.

På arbetsmarknaden finns biologer vid statliga verk och myndigheter, länsstyrelser, kommuner, inom industrin och konsultföretag samt universitet och utbildningssektorn.

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde biologi (gäller studenter som påbörjat programmet 2018 eller senare)

För att få ta ut en examen måste du ha:

 • 180 hp i utbildningen
 • minst 105 hp i huvudområdet biologi inklusive ett examensarbete om minst 15 hp
 • minst 30 hp i ämnen utanför biologi, men inom naturvetenskap eller miljörätt

På engelska heter examenDegree of Bachelor of Science, Major Biology

För att få påbörja ett examensarbete måste följande kurser vara avslutade (gäller studenter som börjar läsa programmet 2017 eller tidigare):

 • Botanik och zoologi 15 hp BIOB10
 • Cellbiologi 15 hp MOBA10
 • Ekologi 15 hp BIOC10
 • Faunistik och floristik 7,5 hp BIOB04
 • Genetik och evolution 15 hp BIOA11
 • Zoo- och humanfysiologi 15 hp BIOC10
 • Försöksdesign och analys för Biologer 7,5 hp BIOC11
 • 30 hp i ämnen utanför biologi, men inom naturvetenskap eller miljörätt

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde biologi (pdf). Gäller studenter som påbörjat programmet 2017 eller tidigare.

Ansökan och behörighet Lunds universitets utbildningsdatabas

Sidansvarig:

Rekommenderad studiegång

Rekommenderad studiegång för studenter som påbörjat programmet 2018 eller senare

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4 - 6

Examenskrav för studenter som påbörjat programmet 2018 eller senare

Kandidat i Biologi (pdf)

Rekommenderad studiegång för studenter som påbörjat programmet 2017 eller tidigare

Termin 1

 • Cellbiologi 15 hp MOBA01
 • Genetik och mikrobiologi 15 hp BIOA01

Termin 2

 • Zoologi 12 hp BIOB02
 • Botanik 12 hp BIOB01
 • Faunistik 3 hp BIOB04
 • Floristik 3 hp BIOB03

Termin 3

 • Ekologi 15 hp BIOC02
 • Zoofysiologi 7,5 hp BIOB09
 • Försöksdesign och analys för Biologer 7,5 hp BIOC04

Termin 4

 • Valbart stödämne 30 hp, t ex kemi, miljövetenskap eller naturgeografi

Termin 5-6

Examenskrav för studenter som påbörjat programmet 2017 eller tidigare

Kandidat i Biologi (pdf)