Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram: ingång Biologi

180 högskolepoäng
Vill du arbeta med några av dagens största utmaningar, som t.ex. bevarande av hotade arter, miljögifters påverkan på växter och djur, globala miljöförändringar, människans utveckling eller hur pandemier sprider sig över världen?

Kunskaper i biologi öppnar vägen till många fascinerande arbetsområden. Du kan studera cellens arvsmassa och övriga molekyler, fysiologiska processer eller hur vi delar in världens alla organismer i grupper. Biologi handlar också om hur olika arter har utvecklats och hur djur (och växter!) beter sig och påverkar andra arter i ekologiska system. Även natur- och miljövård utgör en viktig del av biologens verksamhetsområde. Här studerar du hur miljögifter transporteras och bryts ner, kopplingar mellan klimat och ekosystem, eller biologisk mångfald och hur vi kan bevara hotade arter.

Utbildningen i biologi är mycket varierad, med föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Under hela utbildningen kommer du också att arbeta i nära kontakt med universitetets forskare och ta del av de världsledande forskningsprojekt som bedrivs här. Detta är kandidatprogrammet i biologi:

Det biologiska basblocket, termin 1-3, ger dig en bred bas inom biologi. Du läser kurserna cellbiologi, genetik och mikrobiologi, zoologi, botanik, floristik och faunistik, ekologi samt zoofysiologi och biostatistik eller humanfysiologi.

Under termin 4läser du ett stödämne. Vanligen kemi, men du kan också läsa andra naturvetenskapliga ämnen som naturgeografi, miljövetenskap, statistik, matematik eller geovetenskap eller kanske något ämne utanför naturvetenskapen som journalistik, juridik, pedagogik eller ekonomi. När du väljer stödämne - tänk på att vissa av kurserna i biologisom du kanske vill läsa senare har 15-30 hp kemi som förkunskapskrav.

Den valfria delen, termin 4-6, ger dig en möjlighet att skapa en unik profil på din kandidatexamen. Väljer du kurser utanför biologin får du en bred kandidatexamen så att du därefter kan specialisera dig inom en masterexamen i biologi. Väljer du redan inom din kandidatexamen kurser i biologi på avancerad nivå får du specialistkunskaper redan i din kandidatexamen. Du kan tex specialisera dig inom naturvård, limnologi, växtekologi, zooekologi eller marin ekologi.

Utbildningen avslutas med ett kandidatexamensarbete om 15 hp.

På arbetsmarknaden finns biologer vid statliga verk och myndigheter, länsstyrelse, kommuner, inom industrin och konsultföretag samt universitet och utbildningssektorn.

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde biologi

För att få ta ut en examen måste du ha:

 • 180 hp i utbildningen
 • minst 105 hp i huvudområdet biologi inklusive ett examensarbete om 15 hp
 • minst 30 hp i ämnen utanför huvudområdet

På engelska heter examenDegree of Bachelor of Science, Major Biology

För att få påbörja ett examensarbete måste följande kurser vara avslutade:

 • Botanik 12 hp BIOB01
 • Cellbiologi 15 hp MOBA01
 • Faunistik 3 hp BIOB04
 • Floristik 3 hp BIOB03
 • Genetik och mikrobiologi 15 hp BIOA01
 • Valfri kurs i biologi 15 hp
 • Zoofysiologi 7,5 hp BIOB09 eller Humanfysiologi 15 hp BIOC01
 • Zoologi 12 hp BIOB02

Ansökan och behörighet Lunds universitets utbildningsdatabas

Sidansvarig:

Rekommenderad studiegång

Information till nyantagna 2017 (pdf)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

 • Valbart stödämne 30 hp, t ex kemi, miljövetenskap, naturgeografi eller statistik

Termin 5-6