Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Behörighet

För att antas till forskarutbildningen vid biologiska institutionen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet och dels särskild behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet. Grundläggande behörighet innebär genomgången högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. Särskild behörighet innebär normalt att studenten genomgått påbyggnadskurser som utgör en relevant bakgrund till den planerade forskningsinriktningen, samt har gjort ett examensarbete inom ämnet.

I de allmänna studieplanerna är alla behörigheter specificerade:

Allmän studieplan biologi (på naturvetenskapliga fakultetens webb)

Det avgörande kriteriet för urval till forskarutbildningen är förväntad förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökning och Antagning

En ledig utbildningsplats med studiestöd utlyses normalt på naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Det finns inga bestämda ansökningsperioder utan utbildningsplatser ledigförklaras när ekonomin tillåter. Om du är intresserad av att påbörja en forskarutbildning ta kontakt med ämnesansvarig eller potentiell handledare inom det ämne du är intresserad av. Då kan du få aktuell information om forskningsprojekt och studiefinansiering.

Ansökan om antagning till forskarutbildning vid biologiska institutionen görs på en blankett som finns på fakultetens webbplats. Denna blankett tillsammans med grundexamensbetyg samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa (examensarbete, m.m.) registreras i Lunds univsersitets elektroniska rekryteringssystem (E-rek). Genom att klicka på knappen Ansök nu i ledigkungörelsen kommer den sökande till E-rek.

Studiefinansiering

För att bli antagen till forskarutbildning vid biologiska institutionen måste finansiering motsvarande fyra års heltidsstudier vara garanterad. Detta kan ske antingen via fakultetsmedel eller via externa anslag till handledaren.

Sidansvarig:

Studierektorer för forskarutbildningen

Per Lundberg
professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se