Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Instrumentell kemi

Vårt kemiska analyslaboratorium är delvis utformat som ett servicelaboratorium. Vi gör idag analysuppdrag åt de egna forskargrupperna men också åt andra institutioner, universitet, myndigheter och företag. Laboratoriet hat två sektioner – ett oorganisk analysis laboratorium och ett labb för stabila isotoper.

Masspektrometri

Vi erbjuder analys av stabila isotoper från flertalet lätta element, inklusive H, C, N, O och S med hjälp av isotopkvotmasspektroskopi (IRMS).

Vi har följande utrustning och tjänster:

 • Thermo DELTA V med ConFlo IV
 • Thermo Flash2000: C, N och S in i fasta prov, som till exempel jord, växtmaterial och torkade extrakt (förbränning)
 • Thermo PreCon: C, N, O in i atmosfäriska spårgaser, CH4, N2O
 • Thermo GCIsolink: C, N, O, H i sammansatta prov som är GC-flyktiga
 • Thermo GasBench: C, N, O, H i gasutrymmesprov
 • Thermo LCIsolink: C i HPLC prov

Beredning av prover

 • Fasta prover ska vara frystorkade, malda samt inpackade i tennkoppar.
 • Gasprover ska finnas i gastäta 12 ml exetainers.
 • Prover för FAME-analys och övriga prover för GC-separation ska ligga i ett organiskt lösningsmedel, t ex hexan eller cyklohexan.
 • Prover för HPLC–IRMS-analyser ska vara lösta i 100 % vattenfas och packade i 2 ml flaskor.
 • PreCon-prover ska lämnas i 100 ml glasbehållare eller 12 ml exetainers.

Proverna kastas fyra veckor efter det att resultaten levererats om inget annat avtalats.

Priser

Alla priser är exklusive moms och gäller för nationella och internationella universitet eller forskningsinstitutioner. Interna kunder får rabatt och overhead tillkommer. För kommersiella kunder gäller andra priser. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Vi tar ut en administrativ avgift på 1000 kr för varje insänd omgång med prover.

Användare inom Lunds universitet får 30% rabatt, men måste lägga på sin egen OH.

 
Tjänster Gränssnitt Pris per prov Minsta avgift
C/N i fast material Flash 2000 135 SEK 2 000 SEK
CO2 i luft/He GasBench 100 SEK 5 000 SEK
DIC i vatten GasBench 200 SEK 10 000 SEK
O i vatten GasBench (equilibrium) 160 SEK 5 000 SEK
H ivatten GasBench (equilibrium) 160 SEK 5 000 SEK
FAME (C eller H) GC-IRMS 330 SEK 5 000 SEK
C GC-IRMS 330 SEK 15 000 SEK
OHN GC-IRMS 400 SEK 15 000 SEK
C i vätska LC-Isolink 400 SEK 20 000 SEK
 
Bestämning av polära organiska komponenter HPLC UV/FL/SEC 100 SEK 5 000 SEK
Oligo- och polymerer HPLC SEC 150 SEK 5 000 SEK
Bestämning av polära organiska komponenter LC-MS 130 SEK 5 000 SEK
 
Tillvalstjänster Interface Price  
Microreactor Flash 2000 2 000 SEK  
Påfyllning av lösning GC-IRMS 330 SEK  
Flush exetainers med He GasBench 10 SEK  
Metodutveckling HPLC 10 000 SEK/d LU-kunder kontaktar labföreståndaren
Metodutveckling LC-MS 12 000 SEK/d LU-kunder kontaktar labföreståndaren

Oorganiskt analyslaboratorium

Vår specialitet är oorganisk analys av växt-, mark-, djur- och vattenprover. Men vi har även erfarenhet av andra provtyper.

Rutiner

Proverna skall alltid vara numrerade med löpnummer och en löpnummerlista skall medfölja proverna.

Efter det att analysresultatet meddelats sparas proverna i 30 dagar, sen kastas dem om de inte blivit hämtade. Prover eller burkar som skall tas i retur måste hämtas inom en månad.

Tillägg/rabatt

Priserna är angivna per prov vid serie om minst 10 st prov. Är serierna kortare tillkommer: 1-5 prov plus 50%, 6-9 prov plus 25%. Fler än 100 prov ger avdrag på 10%. Har du ännu större serier, begär offert!

Prislista

 
Provberedning
  LU Externa
ASTM-uppslutning (D3682), litiumboratsmälta 229 SEK 473 SEK
Extraktion (med vatten eller saltlösning) 136 SEK 281 SEK
Filtrering 32 SEK 66 SEK
Malning av växtmaterial för homogenisering 154 SEK 318 SEK
Spädning 26 SEK 53 SEK
Syrauppslutning av fasta prov, för Kjeldahl 119 SEK 245 SEK
Syrauppslutning, mikrovågsugn 249 SEK 513 SEK
Syrauppslutning, i kvartskolvar 249 SEK 513 SEK
Sållning eller rensning eller fraktionering 45 SEK 93 SEK
Uppslutning av slam sv. Standard 141 SEK 291 SEK
 
Analys
  LU Externa
Ammonium, FIA 91 SEK 189 SEK
Anjonanalys (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4 och SO4) 111 SEK 228 SEK
Elementanalys ICPAES, + elementkostnad 10 kr/element 158 SEK 327 SEK
Fosfat, FIA 91 SEK 189 SEK
Glödningsförlust 95 SEK 195 SEK
Kol och kväve i fast material 258 SEK 533 SEK
Kol TC/IC i fast material 149 SEK 305 SEK
Kol och kväve i vatten, IC/TOC/TN 133 SEK 275 SEK
Konduktivitet 45 SEK 93 SEK
Nitrat+Nitrit, FIA 111 SEK 228 SEK
pH-bestämning 45 SEK 93 SEK
Suspenderat material (GF/C filtrering) 144 SEK 298 SEK
Torrsubstans/vattenhalt 111 SEK 228 SEK

Analysutrustning som labbet förfogar över är:

ICP-OES instrument för analys av grundelement

ICP OES (för analys av grundelement). Instrumentet ovan är vårt nya ICP OES instrument, modell PerkinElmer, Optima 8300.

FIA utrustning för analys av ammoniak, fosfat, klorid och nitrat

FIA-utrustning (ammonium, fosfat, klorid, nitrat) och TOC/IC/TN för vatten.

TOC/IC för analys av fasta prover

TOC/IC i fasta prover och C/N elementaranalysator för fast material.

Jonkromatograf för analys av fluorid, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat och sulfat

Jonkromatograf (fluorid, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat och sulfat) och mikrovågsugn för provuppslutning.

Sidansvarig:

Kontakt

Jürgen Kuhn
Forskningsingenjör
Biodiversitet

Telefon: 046-222 17 85
E-post: Jurgen [dot] Kuhn [at] biol [dot] lu [dot] se

Sofia Mebrahtu Wisén

Sofia Mebrahtu Wisén
Forskningsingenjör
Biodiversitet

Telefon: 046-222 92 92
E-post: Sofia [dot] Mebrahtu_Wisen [at] biol [dot] lu [dot] se

Acknowledgement

Om du publicerar resultat som du fått fram vid användandet av biologiska institutionens stabila isotop lab uppskattar vi om du nämner oss i acknowledgements. T ex The samples were analysed for their isotopic composition at the Stable Isotope Service Lab, Department of Biology, Lund University, www.biology.lu.se/services/instrumental-chemistry.