Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Service och tjänster

Biologiska institutionens lokaler och utrustning är moderna och innehåller nästa allt en biolog behöver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till fältstationer och en vindtunnel. Mycket av vår utrustning är även tillgänglig för externa användare.

DNA-sekvenseringsanläggning

Vi erbjuder service för DNA och cDNA (RNA-Seq) sekvensering. Vår enhet har instrument och resurser för dels traditionell Sanger sekvensering (ABI 3130xl) men också s.k. Next-Generation Sequencing (NGS) baserad på en Illumina MiSeq plattform och reagenser. Vi erbjuder även konsultation i uppläggning av experiment, hjälp för konstruktion av bibliotek samt bioinformatisk rådgivning.

Mer om våra tjänster inom DNA-sekvensering (på engelska)

Elektroniklabbet

Vårt elektroniklabb hjälper dig med de tekniska hjälpmedel du behöver för din forskning. Vi kan anpassa befintlig teknik eller utveckla helt nya lösningar beroende på ditt behov.

Mer om vad vi på elektroniklabbet kan göra

Fältstationer

Biologiska institutionen har två fältstationer, Aneboda utanför Växjö och Stensoffa vid Revingehed.

Mer om våra fältstationer

Instrumentell kemi

Vårt kemiska analyslaboratorium är delvis utformat som ett servicelaboratorium. Vi gör idag analysuppdrag åt de egna forskargrupperna men också åt andra institutioner, universitet, myndigheter och företag. Laboratoriumet hat två sektioner – ett oorganisk analysis laboratorium och ett labb för stabila isotoper.

Lunds proteinproduktionsplattform (LP3)

Lunds proteinproduktionsplattform, LP3, är en anläggning för proteinproduktion och isolering av proteiner. LP3 producerar högkvalitativt, rekombinant protein till närapå självkostnadspris. Kristallationsanläggningen är en del av LP3 och där kan du göra kristalliseringsexperiment med hjälp av robotar och skapa kristaller som är anpassade för att samla in data

Mer om LP3 (på engelska)

Lunds vindtunnel

Lunds vindtunnel är en vindtunnel med låg hastighet och turbulens som är designad för att titta på framförallt fåglars flykt. Vi studerar även fladdermöss och insekter. Ett utmärkande drag får vår vindtunnel är att det finns en öppning mellan testavdelningen och klockmynningen så att vi snabbt och lätt kan komma åt det flygande djuret.

Mer om Lunds vindtunnel (på engelska)

Mikroskopi

Biologiska institutionen har tre elektronmikroskop och ett konfokalmikroskop i vårt mikroskopicenter. Konfokalmikroskopi används framförallt till optisk snittning av olika typer av preparat, och den kan detektera flera olika fluorescerande ämnen samtidigt. Konfokalmikroskopi kan även användas för att avbilda ytor. Med elektronmikroskopi kan du titta antingen på tvärsnitt eller ytor i hög upplösning.

Mer om våra mikroskopitjänster

Nationell bioinformatik infrastruktur

National Research Infrastructure Sweden tillhandahåller bioinformatiksupport för life science forskare i Sverige. Mer information finns på vår engelska webbplats.

Verkstaden

I vår verkstad bygger vi både ny forskningsutrustning och ger service och reparerar befintlig utrustning.

Mer om vår verkstad

Växthus och odlingsutrymmen

Vi har flera stora växthus och en bänkgård utomhus. Vissa växthus har automatisk bevattning och datorstyrd reglering av luftfuktigheten och andra är inkapslade för att undvika insekter och fröer utifrån.

Mer om våra växthus och odlingsutrymmen

Sidansvarig: