Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rebecca Roberts

Postdoktor | PhD

Vad jag arbetar med

I min nuvarande forskning undersöker jag funktionen och utvecklingen av doftreceptorer hos skalbaggar, den mest diversifierade djurgruppen på jorden. Jag arbetar med doftreceptorer hos flera arter av barkborrar från olika delar av världen, bland annat åttatandad barkborre Ips typographus från Europa och contortabastborre Dendroctonus ponderosae från USA och Kanada. Dessa barkborrar angriper barrträd, lägger ägg och sprider symbiotiska svampar och kan döda stora skogsområden under utbrotten.

Projektet syftar till att identifiera och funktionellt karakterisera de doftreceptorer hos åttatandad barkborre och contortabastborren som de använder för att detektera ekologiskt relevanta dofter så som könsferomoner och värdträdsdofter, samt att undersöka hur dessa receptorer evolverat. Jag forskar också på evolutionen och karakteriseringen av doftreceptorerna hos myrbagge Thanasimus formicarius, en barkborrepredator. Trots att den är mycket avlägset släkt med barkborrarna kan den ”tjuvlyssna” på den kemiska kommunikationen hos sina bytesdjur tack vare s.k. konvergent evolution. Vi använder heterologa uttryckssystem, främst HEK293-celler, för att funktionellt karakterisera receptorerna hos dessa ekologiskt viktiga arter, med det övergripande målet att bidra till utvecklandet av effektivare kontrollmetoder för de destruktiva barkborrarna.

Min bakgrund

Jag kommer från från Sunshine Coast i östra Australien och studerade vid University of the Sunshine Coast (Ja, vi har känguruer på campus!). Efter att ha avslutat en grundexamen i miljövetenskap, arbetade jag under några år med populationsgenetik hos utrotningshotade träd i den australiensiska regnskogen innan jag helt bytte inriktning för att istället börja doktorera i molekylärbiologi och kemisk ekologi.

Under mina doktorandstudier forskade jag på de beryktade sjöstjärnorna i släktet Acanthaster som är predatorer på korallpolyper och orsakar utbredd koralldödlighet på Stora barriärrevet i Queensland. Min forskning fokuserade på att identifiera de molekylära mekanismer som ligger till grund för luktsinnet hos dessa arter. Jag upptäckte att de använder många olika receptorer för att uppfatta sin omgivning och för att kuna massreproducera sig. Dessa upptäckter kommer förhoppningsvis bana väg för framtida forskning och utveckling av biologisk kontroll av dessa arter, och förhindra ytterligare skador på de ömtåliga ekosystem som korallreven utgör.

Jag brinner för forskning, undervisning och vetenskapskommunikation. Under hela min doktorandtid var jag kontinuerligt engagerad i handledning, labbdemonstrationer och gästföreläsningar. Jag var även engagerad i konferenspresentationer, paneler för kvinnor i STEM och tävling i "science slam" (Three Minute Thesis heat). 

Sidansvarig:
Rebecca Roberts
E-post: rebecca [dot] roberts [at] biol [dot] lu [dot] se

Postdoc

Funktionell zoologi

+46 46 222 37 90

E-D223

50

Forskargrupp

Feromongruppen

Forskningsprojekt

Se min engelska webbsida

Postdokvärd

Martin N. Andersson