Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inventera mindre hackspettar

Medborgarforskning under 2019–2021
Nu är det snart dags att återupprepa inventeringen av mindre hackspett från 80-talet. Vi behöver hjälp av frivilliga inventerare mellan 2019 och 2021. Hjälp till du också! Genom inventeringen kommer vi att lära oss mer om hur skogsbrukets förändringar har påverkat den mindre hackspetten.

Anmälan

Om du vill vara med i inventeringen så kan du skicka ett email till Carsten Kost (Carsten [dot] Kost [at] biol [dot] lu [dot] se) och ange i vilket område du skulle vilja ha din ruta. Rutorna från första inventeringen finns på kartan och det är i första hand de som ska inventeras. Varje ruta är 2km2 stor. I andra hand vill vi inventera nya rutor som kan placeras i närheten där du bor. Om du meddelar oss var du bor kan vi ge ett förslag till en befintlig eller ny ruta i din närhet. Vi skickar ut fältprotokoll, kartor och detaljerade fältinstruktioner till inventerarna i god tid innan det är dags att sätta igång.

Så här går det till

Under 2019-2021 kommer vi att genomföra nya inventeringar. Vi vill återinventera de rutor som vi inventerade på 80-talet, men även en del nya rutor.

Vi använder en enkel metod som är i stort sett densamma som i första inventeringen under 80-talet. Vi vill veta säkert om rutan är bebodd av arterna eller inte. Under mars–april söker du igenom rutan. Under den perioden trummar, och ropar den mindre hackspetten och det är även då de hackar bohål som mest. Även entitan hävdar revir och häckar under denna period.

Inventeringen består i stort sett av tre olika delar, som kan genomföras under samma besök och beskrivs kort nedanstående.

Inventering av mindre hackspett

När det gäller mindre hackspett letar du efter bohål och sovhål i döda träd och lyssnar samtidigt efter spettarna. För att säkert kunna säga att inventeringsrutan är bebodd av arten krävs minst: 

  • en längre (minst 15 minuter) kontakt med en fågel, som födosöker lugnt, trummar
  • eller hackar bo i rutan, eller
  • kortare kontakt med en fågel åt gången, vid minst två inventeringstillfällen, eller
  • kontakt med två olika (hane och hona) fåglar vid samma eller skilda tillfällen, eller
  • förekomst av minst ett nytt och fräscht bohål inom inventeringsrutan

På sidan där vi beskriver mindre hackspettens beteende finns mer fakta som hjälper dig att inventera.

Ser eller hör du inga fåglar fortsätter du att söka igenom de döda träd som finns i de lövdominerade delarna av skogen. Observationer av mindre hackspett eller bohål noteras på inventeringskarta, som sen skickas in till oss när inventeringen är slutförd.

Inventering av entita

Inventering av entita genomförs samtidigt som inventering av mindre hackspett. När du hör eller ser en fågel noterar du observationen på inventeringskartan. Du behöver inte leta efter bohål av arten men om du upptäcker dem kan även de kartläggas. För att säkert kunna säga att inventeringsrutan är bebodd av arten gäller det samma kriterier som för mindre hackspett med undantag av bohålsförekomst.

Biotopbeskrivning

Biotopbeskrivningen genomför du genom att hitta bestånd av lövskog som är markerat på en biotopkarta och bedöma deras karaktär enligt ett antal parameter på ett biotopprotokoll som sen skickas in till oss tillsammans med inventeringskartorna för mindre hackspett och entita. Tack vare många fantastiska insatser av volontärer under 2019 kommer biotopbeskrivningen inte kräva lika mycket tid som under första säsongen.

Sidansvarig:

Kontakt

Anmälan

inventera_karsten

Carsten Kost
Doktorand
Biodiversitet

Telefon: 046-222 92 93
E-post: Carsten [dot] Kost [at] biol [dot] lu [dot] se

Övriga projektmedlemmar

invetera_ola

Ola Olsson
Lektor, docent
Biodiversitet

Telefon: 046-222 37 74
E-post: Ola [dot] Olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Lärdomar från förr

Vi startade Projekt Mindre Hackspett i mitten på 80-talet för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till att den mindre hackspetten minskade i antal. Ett stort antal frivilliga inventerade drygt 150 stycken rutor i södra och mellersta Sverige. Inventeringen visade att hackspettarna är beroende av större områden av äldre lövskog.

Kurva trender över mindre hackspett.

Sedan mitten av 90-talet har den mindre hackspetten troligen och återhämtat sig. Det kan bero troligen på den nya skogsvårdslagen från 1993 som ställer ökade krav på naturhänsyn i skogsbruket.

Ytterligare forskning har visat hur framgångsrik häckning hänger ihop med födotillgången i reviret.