Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Per Bengtson

Forskare

Klimatförändringar och skogens ekosystem

De senaste årtiondena har ett intensifierat jordbruk och ökat användande av fossila bränslen lett till ökande utsläpp av kväve, koldioxid och andra växthusgaser. Det råder stor osäkerhet hur detta påverkar våra skogsekosystem, delvis på grund av bristande kunskap om olika markprocesser.

Ett flertal klimatmodeller förutspår att effekten av de förväntade klimatförändringarna kan mildras genom att ökande koldioxidhalter stimulerar skogens tillväxt och kolinlagring. Dessvärre har långtidsförsök visat att så inte alltid är fallet. I vissa fall stimuleras tillväxten precis som man har förutspått, vilket resulterar i ökad kolinlagring i biomassa såväl som i marken. Andra skogar reagerar precis tvärtom, med opåverkad tillväxt och minskad kolinlagring.

Dessutom verkar det som om växter när de får tillgång till mer koldioxid kan stimulera mikroorganismers nedbrytning av markens organiska material, vilket kan leda till ökande koncentration av koldioxid i atmosfären och därmed skynda på den globala uppvärmningen. Samtidigt leder ökad nedbrytning av organiskt material till att mängden tillgängligt kväve ökar, och det kan i sin tur stimulera växters upptag av koldioxid.

Siktar på ett långsiktigt hållbart skogsbruk

Min forskning syftar till att klargöra hur balansen mellan dessa processer påverkas av miljöförändringar. Framförallt är jag intresserad av hur variationer i koldioxid och kvävetillgång påverkar interaktionerna mellan träd och markorganismer, och vilka konsekvenser detta får för kolinlagring såväl som näringstillgång och primärproduktion.

I förlängningen hoppas jag att detta kan leda till ett ståndsanpassat långsiktigt hållbart skogsbruk, där både produktion och kolinlagring kan gynnas samtidigt som näringsläckaget hålls till ett minimum.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Per Bengtson
E-post: per [dot] bengtson [at] biol [dot] lu [dot] se

Forskare

MEMEG

+46 46 222 37 60

E-F212

Sölvegatan 37, Lund

50

Forskargrupp

Mikrobiologisk ekologi

Doktorander och postdocs

Doktorander, huvudhandledare

 

Doktorander, biträdande handledare

Jian Li

Posdocs