Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Olof Berglund

Universitetslektor

Forskar på föroreningar i vatten 

Min forskning kretsar kring miljöns inverkan på de processer som gör att föroreningar sprids och tas upp. Jag undersöker ekologiska effekter som föroreningar har på populationer, samhällen och ekosystem.

För närvarande studerar vi effekten av föroreningar som på olika sätt tillförts sötvatten, såsom läkemedelsrester och nanopartiklar som varit skräddarsydda för olika ändamål.

Jag vill hitta ett sätt att så exakt som möjligt kunna förutsäga hur ekosystem exponeras för föroreningar och vilka effekter det får. På så vis möjliggörs att på vetenskaplig grund bedöma riskerna med historiska, nutida och framtida kemikalieutsläpp orsakade av mänsklig aktivitet, så kallade antropogena processer.

Ett framtida mål med vår forskning är att göra det möjligt att dra slutsatser av föroreningars effekter på såväl individer och populationer som samhällen och hela ekosystem. Det skulle öka möjligheterna till en bättre riskhantering.

Undervisar i ekotoxikologi

Jag är koordinator för kurserna ekotoxikologi och tillämpad ekotoxikologi vid biologiska institutionen i Lund. Kursen i ekotoxikologi behandlar grunderna inom ekotoxikologi och vi utforskar några av de viktigaste koncepten och problemställningarna.

kursen i tillämpad ekotoxikologi utbildar vi studenter för att arbeta inom miljörelaterade områden utanför universitetet. Vi har ett nära samarbete med potentiella arbetsgivare som vi besöker och arbetar tillsammans med under kursens gång.

Jag undervisar i riskhantering på LTH:s metodkurs i riskhantering.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Olof Berglund
E-post: olof [dot] berglund [at] biol [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Akvatisk ekologi

+46 46 222 37 50

E-C114

50

Forskargrupp

Akvatisk ekologi

Doktorander och postdocs

Huvudhandledare