Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Marja Boström

Doktorand

Främsta källan till läkemedel i miljön är att vi människor inte bryter ner det vi stoppar i oss och att avloppsreningsverk inte heller helt eliminerar resterna i reningsprocessen. Koncentrationerna i naturen är dock ofta låga men vattenlevande organismer kan ackumulera vissa läkemedel så koncentrationen i kroppen blir högre än omgivningen, så kallad bioackumulation. Bioackumulation kan leda till att den invärtes koncentrationen blir så hög att det ger effekter liknande de hos människan eller andra helt oväntade effekter. Miljöriskanalyser, där bioackumulationstester inkluderas, genomförs innan läkemedel släpps ut på marknaden men ramverket är uppbyggt runt kemiska ämnen som till viss del, men inte helt, är lika de flesta läkemedlen. Mitt forskningsfokus är bioackumulering av joniserbara läkemedel, värktabletter (verksamma substanser: diklofenak, ibuprofen, naproxen och ketoprofen) och antidepressiv medicin (verksamma substanser: sertralin och fluoxetin), hos vattenlevande organismer studerats för att utvärdera om användandet av nuvarande ramverk leder till att man riskerar att under- eller övervärdera risk.

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Marja Boström
E-post: marja [dot] bostrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Doktorand

Akvatisk ekologi

+46 46 222 37 52

+46 70 237 39 23

E-C123

50

Forskargrupp

Akvatisk ekologi

Handledare

Huvudhandledare

Olof Berglund

Biträdande handledare

Jan Åke Jönsson, kemiska institutionen