Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lars-Anders Hansson

Professor

Mina forskningsintressen inom limnologi (akvatisk ekologi) är breda men inledningsvis var jag intresserad av konkurrensen mellan olika livsformer av växter, såsom friflytande och  fastsittande alger och vanliga vattenväxter. Under senare tid har jag huvudsakligen intresserat mig för hur sjöars födovävar fungerar och detta har tagit mig till olika delar av världen, bl.a. Amerikanska, Arktiska och Antarktiska sjöar. Förutom ren nyfikenhetsforskning är jag även intresserad av att tillämpa forskning i samhället och mina huvudsakliga forskningsområden är:

  1. ”Rädslans landskap”: Hur organismer hanterar alla de hot som de dagligen utsätts för i sin naturliga miljö?  Vilka kompromisser gör de? Vad får de göra avkall på?
  2. Klimatförändringar: Hur kommer våra sjöekosystem att svara på klimatförändringarna och andra stora miljöförändringar? Hur kan vi bemöta de problem som uppstår?
  3. Nanopartiklar i miljön: Kommer nanopartiklar, vilka numera produceras i oerhörda kvantiteter för olika nyttomaterial, kosmetika, solkrämer mm, att påverka sjöekosystem i framtiden?

Förutom nyfikenhets- och tillämpad forskning har jag intresserat mig för att sammanställa kunskap i bokform  i såväl läroböcker som mer forskningsinriktade böcker:

 

För fullständig publikationslista bläddra ner till slutet av sidan under rubriken ”Publications”.

 

Rädslans landskap

Det vanligaste sättet att hantera en hotfull situation är att flytta sig ifrån hotet och sådana rörelser är ganska enkla att följa hos större djur såsom fåglar och fiskar, men har varit omöjligt att få data på vad gäller mindre djur, som t.ex vattenlevande djurplankton som bara är någon millimeter stora. Vår forskargrupp har utvecklat en infrastruktur där vi kan märka och följa individer av dessa organismer, vilket har öppnat upp möjligheter att undersöka hur de hanterar vardagliga hot såsom t.ex. predation och ultraviolett strålning (se bild på spår av två Daphnia magna nedan). Denna forskning stöds av Vetenskapsrådet (VR) och nedan finns några utvalda publikationer från våra studier:

Hansson, L-A. and Hylander, S. 2009. Size-structured risk assessments govern Daphnia migration  Proc. R. Soc. B. 276:331-336.

Ekvall, M.T., Bianco, G., Bäckman, J., Hansson, L-A. 2013. Three-dimensional tracking of small aquatic organisms using fluorescent nanoparticles. PloS-one 10.1371/journal.pone.0078498

Hylander, S. Ekvall, M.T., Bianco, G., Yang, X., Hansson, L-A. 2014. Induced tolerance expressed as relaxed behavioral threat response in millimeter-sized aquatic organisms. Proc. R Soc. B. 281:2014364

Hansson, L-A., Bianco, G., Ekvall, M.T., Heuschele, J., Hylander, S., Yang, X. 2016. Instantaneous threat escape and differentiated refuge demand among zooplankton taxa. Ecology 97: 279-285.

Langer, S., Weiss, L., Ekvall, M.T., Bianco, G., Hansson, L-A., Tollrian, R. 2019. A three-dimensional perspective of Daphnia’s swimming behavior with and without predator cues. Limnol. Oceanogr. 64(4): 1515-1525.

Tracks of two Daphnia magna
3-D tracks of two Daphnia

 

Klimatförändringar

Sjöar och vattendrag kommer i framtiden att påverkas av flera miljöeffekter samtidigt, t.ex klimatförändringar, brunifiering och eutrofiering. Vår grupp studerar sådana synergieffekter och försöker med hjälp av studier i såväl naturliga sjöar som experimentella mesokosmer (se bild neda) lägga ett pussel kring hur våra framtida vattenresurser kommer att se ut i framtiden och vilka förberedelser samhället behöver göra för att möta förändringarna utan att ekosystemtjänsterna från våra vatten försämras. Denna forskning stöds av Formas och EU-BiodivErSA och några utvalda publikationer är:

Hansson, L-A, Nicolle, A., Granéli, W., Hallgren, P., Kritzberg, E., Persson, A., Björk, J., Nilsson, A., & Brönmark, C. 2013. Food chain length alters community response to global change in aquatic systems. Nature Climate Change 3: 228-233.

Urrutia-Cordero, P., Ekvall, M.K., Hansson, L-A. 2016. Local food web management increases resilience and buffers against global change effects on freshwaters. Scientific Reports 6: 29542 DOI:10.1038/srep29542.

Gsell, A. Scharfenberger, U., Özkundakci, D., Walters, A., Hansson, L-A., Janssen, A.B.G., Nõges, P., Reid, P.C., Schindler, D.E., van Donk, E., Dakos, V., and Adrian, R (2016) Evaluating early-warning indicators of critical transitions in natural aquatic ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 113(50): E8089-E8095.

Zhang, H., Urrutia-Cordero, P., He, L., Geng, H., Chaguaceda, F., Xu, J., Hansson, L-A. 2018. Life-history traits buffer against heat wave effects on predator-prey dynamics in zooplankton. Global Change Biology 10: 4747-4757.

 

Forskare kring klimatexperiment
Klimatexperiment

 

Nanopartiklar i miljön

Produktionen av nanopartiklar (10-9 m) för bruksvaror såsom färg, kosmetika, solkrämer mm, har ökat markant de senaste åren och dessa partiklar når såsmåningom våra vattendrag genom våra avloppssystem. Vårt övergripande mål inom forskargruppen är att fastslå ifall nanopartiklar kommer att bli ett nytt miljöhot för ekosystemfunktion och -service i framtiden. Nedan visas en bild på hur en Daphnia har tagit upp nanopartiklar i tarmen.Vi arbetar tillsammans med kemister och fysiker, samt med forskningsmiljön NanoLund och forskningen stöds av MISTRA och Naturvårdsverket. Några utvalda artiklar inom området är:

Cedervall, T.; Hansson, L-A.; Lard, M.; Frohm, B.; Linse, S. 2012. Food chain transport of nanoparticles affects behavior and fat metabolism in top consumers PloS one 7(2): e32254. doi:10.1371/journal.pone.0032254

Mattsson, K., Ekvall, M. T., Hansson, L-A., Linse, S., Malmendal, A., Cedervall, T. 2015. Altered behavior, physiology, and metabolism in fish exposed to polystyrene nanoparticles. Environmental Science and Technology 49: 553-561.

Mattsson, K., Hansson, L-A, Cedervall, T. 2015. Nano-plastics in the aquatic environment. Environmental Science-Processes and Impacts. 17: 1712-1721.

Mattsson, K., Johnson, E., Malmendal, A., Linse, S., Hansson, L-A., Cedervall, T. 2017. Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain. Scientific Reports 7: 11452. DOI:10.1038/s41598-017-10813-0.

Daphnia med nanopartikalar (röda) som tagit sig igenom cellväggen
Daphnia och nanopartiklar

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Övriga bidrag

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Övriga bidrag

Sidansvarig:
Lars-Anders Hansson
E-post: lars-anders [dot] hansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Akvatisk ekologi

+46 46 222 41 69

E-C140

50

Professor

NanoLund

14

Forskargrupp

Doktorander och postdocs

Huvudhandledare

Länkar

ResearchGate