IT-gruppen arbetar med IT-organisation och IT-support inom institutionen.

Vi sköter institutionens webbhelpdesk för online-support beträffande nätverksaccess, programlicenser, datorinköp, Lucat, passerkort och mycket annat.

Ledamöter IT-gruppen

Följande länkar leder till institutionens externa webbplats.

Mer IT-information hittar du under service & infrastruktur

IT-gruppen på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

In English below Stölder och försök till bedrägerier Tänk även på att både stölder och alla former av försök till bedräg...
Idag ordnade SACT informationsmöte med institutionens IT-grupp. Efter en presentation av gruppen började Anders Kullberg...
I går (27/1) anordnade projektet Samordnat IT-stöd en IT-medarbetardag i Stora salen på AF. Jag, Anders Kullberg, Erling...
Hur var mötet? Det är kanske en fråga du emellanåt brukar ställa till dina arbetskamrater. Som svar får du ofta en kortf...

Administrativ chef

Joakim Nilsson
Administrativ chef
Biologiska institutionen

Telefon 046 222 38 02, 072 241 21 04
E-post: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se