Forskarutbildningsnämnden FUN

Nämndens uppdrag är att föreslå övergripande riktlinjer och strategier angående forskarutbildningen till styrelsen. Forskarutbildningsnämnden ska även driva frågor med relevans för doktorander och handledare. Forskarutbildningsnämndens mål är att höja nivån på forskarutbildningen och kvaliteten på avhandlingarna.

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Forskarutbildningsnämnden på Biologibloggen

Nedanstående länkar leder till vår interna biologiblogg.

Den 26 mars klockan 14.15 har forskarutbildningsnämnden möte (med reservation för eventuella ändringar). Följande står p...
Forskarutbildningsnämnden hade möte den 12 december. Då diskuterades bland annat fakultetens introduktionskurs, mentorse...
Forskarutbildningsnämnden har möte den 23 januari klockan 14.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på...

Ordförande

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Professor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046 222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Annika Hecktor
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 92 12

E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se