Prefekten har en verkställande funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten. Prefektens ansvarsområden och befogenheter styrs genom Naturvetenskapliga fakultetens delegationsordning. Enligt delegationen ska prefekten leda och utveckla verksamheten samt ansvara för institutionens resurser. Prefekten kan i sin tur delegera vissa uppgifter vidare.

Biträdande prefekt har ett särskilt ansvar för grundutbildningen, men ersätter även prefekten när det behövs.

Biologibloggen » prefekt

Senaste inläggen från prefekten på vår intena biologiblogg. Alla länkar leder dit.

Last Friday it was time for our ”new” Head of the Department, Carin Jarl-Sunesson, to hold her first annual speech. A ne...
Igår var det avtackning av vår förre prefekt Christer Löfstedt. Foajén i Ekologihuset var välfylld. Minst 100 personer v...
Det är med blandade känslor jag nu slutar som prefekt för Biologiska institutionen. Orken har av olika skäl inte riktigt...

Prefekter

Carin Jarl-Sunesson
universitetslektor, prefekt
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046 222 01 24
E-post: Carin [dot] Jarl-Sunesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Jessica Abbott
Universitetslektor, biträdande prefekt
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 93 04
E-post: Jessica [dot] Abbott [at] biol [dot] lu [dot] se