Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prefekter

Prefekten har en verkställande funktion och ansvaret för den dagliga verksamheten. Prefektens ansvarsområden och befogenheter styrs genom Naturvetenskapliga fakultetens delegationsordning. Enligt delegationen ska prefekten leda och utveckla verksamheten samt ansvara för institutionens resurser. Prefekten kan i sin tur delegera vissa uppgifter vidare.

Biträdande prefekt har ett särskilt ansvar för grundutbildningen, men ersätter även prefekten när det behövs.

Prefektbeslut på Biologibloggen

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

2014-01-22
Arbetsgång vid befordran till professor Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsn…

Examinatorer för forskarutbildningen utsedda

2012-05-23
Prefekt Christer Löfstedt har utsett 19 stycken examinatorer för institutionens forskarutbildning. Läs mer om bakgrunden, examinatorernas up…

Prefektbeslut om valutaeffekter

2012-02-27
Prefekten har beslutat vad som gäller i samband med de över- respektive underskott som uppkommer i samband med anslag i utländsk valuta (pdf…

Prefektbeslut om inköp av kontors- och labbutrustning

2012-02-21
För att det inte ska råda några oklarheter över vem som ska betala inköp av inredning/utrustning/möbler till kontor och labb så har prefekte…

Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

2012-02-07
Prefekten har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att se över genetik och växtmolekylärbiologi. I arbetsgruppen ingår Dan-E Nilsson, A…
Sidansvarig:

Prefekt

Christer Löfstedt
Professor, prefekt för Biologiska institutionen
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 93 38
E-post: Christer [dot] Lofstedt [at] biol [dot] lu [dot] se

Biträdande prefekt

Carin Jarl-Sunesson
huvudstudierektor, universitetslektor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 01 24
E-post: Carin [dot] Jarl-Sunesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologibloggen » prefekt

“Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse

2017-10-13
Rektor och universitetsstyrelsens ordförande har svarat på vår skrivelse – och andra skrivelser – med synpunkter på och frågor k…

Anhållan om omgjord rekrytering

2017-10-06
Christer Löfstedt och ledningen för institutionen har skrivit till Universitetsstyrelsen och Rektor och bett dem göra om rekryteringen av pr…

Third time – better than ever

2017-04-28
Today our Head of the Department, Christer Löfstedt, held his third “State of the Union” talk about how things are going at the department. …

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen