Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

I samråd med prefekten underlättar och verkar enhetscheferna för integration och samverkan inom biologiska institutionen, både vad gäller administrativa och vetenskapliga frågor. De fungerar som ”närmaste chef” för personalen som tillhör enheten. Tillsammans med prefekten ansvarar de för ekonomi, samt lägger förslag på hur olika funktioner bemannas och utarbetar personalplan och tjänstgöringsplaner. Prefekten och enhetscheferna kommer att arbeta strategiskt med personalärenden utifrån personalplanen.

Länkar till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.