Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och kontakt

Länkar inom sidan

Prefekter

Porträtt av Jessica Abbott. Foto.

Jessica Abbott

Prefekt

E-post: Prefekt [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 93 04

Porträtt av Tobias Uller. Foto.

Tobias Uller

Ställföreträdande prefekt

E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 30 94

Administration

Avdelningsadministration och avdelningschefer

Avdelningschef

Magne Friberg, Magne [dot] Friberg [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 89 68

Ekonomi, administration

Ella Bohlin, Ella [dot] Bohlin [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 95 59, Teamschatt
Maria Roth, Maria [dot] Roth [at] biol [dot] lu [dot] se, Teamschatt

Personaladministration

Ewa Kralik, Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 79 21, Teamschatt

Avdelningschef

Staffan Bensch, Staffan [dot] Bensch [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 42 92

Ekonomi, administration

Charlotta Thomaeus, Charlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 45 98, Teamschatt

Personaladministration

Izabella Kehlmeier, Izabella [dot] Kehlmeier [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 02 85, Teamschatt
Jessica Edwinsson, Jessica [dot] Edwinsson [at] biol [dot] lu [dot] se, Teamschatt

Avdelningschef

Anders Nilsson, Anders [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se, 070 346 25 66

Ekonomi, administration

Anna Grahn, Anna [dot] Grahn [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 78 50, Teamschatt

Personaladministration

Izabella Kehlmeier, Izabella [dot] Kehlmeier [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 02 85, Teamschatt
Jessica Edwinsson, Jessica [dot] Edwinsson [at] biol [dot] lu [dot] se, Teamschatt

Avdelningschef

Mats Hansson, Mats [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 49 80

Ekonomi, administration

Lena Magnusson, Lena [dot] Magnusson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 93 35, Teamschatt

Personaladministration

Sara Bengtsson, Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 93 50, Teamschatt

 

Avdelningschef

Eric Warrant, Eric [dot] Warrant [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 93 41

Ekonomi, administration

Annika Hecktor, Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 92 12, Teamschatt

Personaladministration

Sara Bengtsson, Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 93 50, Teamschatt

Ekonomi, administration, budget och prognos

Peter Stenild Matthesen, Peter [dot] Stenild_Matthesen [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 77 97, Teamschatt

Magdalena Nilsson, Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se+46 46 222 92 95Teamschatt

Personaladministration

Sara Bengtsson, Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 93 50, Teamschatt

Ansvarig

Niklas Wahlberg, Niklas [dot] Wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 31 02

Ekonomi, administration, budget och prognos

Peter Stenild Matthesen, Peter [dot] Stenild_Matthesen [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 77 97, Teamschatt

Magdalena Nilsson, Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se+46 46 222 92 95Teams chat

Personaladministration

Ewa Kralik, Ewa [dot] Kralik [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 79 21, Teamschatt

Utbildningsadministration

Huvudstudierektor

Per Fredrik Johansson, per_fredrik [dot] johansson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 73 17, Teamschatt

Utbildningsadministration

Jóhanna Bjarney Jónsdóttir, Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 73 15, Teamschatt

Administration

Juana Bernal, Juana [dot] Bernal [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 84 30Teamschatt

Personaladministration

Kopplat till avdelningarna

Ekonomi, budget och prognos

Magdalena Nilsson, Magdalena [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 92 95Teamschatt

Studierektorer

Emma Kritzberg, Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 40 79
Klas Flärdh, Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 85 84

Utbildningsadministration

Anna Grahn, Anna [dot] Grahn [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 78 50, Teamschatt
Annika Hecktor, Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 92 12, Teamschatt

Ekonomi, administration, personaladministration

Kopplat till avdelningarna

Övergripande

Administrativ chef

Joakim Nilsson, Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 38 02, Teamschatt

Kommunikation

Inger Ekström, Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 40 88, Teamschatt

Anders Örtegren, Anders [dot] Ortegren [at] biol [dot] lu [dot] se, 073 599 15 42, Teamschatt

Ärendehantering

Charlotta Thomaeus, Charlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se046 222 45 98, Teamschatt

Styrelse, grupper och nämnder

BDR arbetar med allt som rör doktorander. I korthet utgör BDR en länk mellan våra doktorander och olika nämnder och grupper. BDR diskuterar också problem som våra doktorander påtalat och för ut information till alla doktorander. De utser bland annat doktorandrepresentanter till andra grupper och nämnder och ordnar gästföreläsningar. BDR ordnar även institutionsseminarier där doktoranderna får tillfälle att träffas över ämnesgränserna och presentera sin forskning för varandra. Viktigast av allt är dock att alla doktorander på institutionen är välkomna att engagera sig i BDR!

Biologiska doktorandrådet har också skrivit en guide för nya doktorander på engelska (pdf; 569 kB; ny flik). Här finns tips och råd om det mesta som rör livet i Sverige, på Lunds universitet och Biologiska institutionen.

Kontaktperson

Elana Engert
Doktorand
Evolutionär ekologi och infektionsbiologi

E-post: Elana [dot] Engert [at] biol [dot] lu [dot] se

Ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Suppleanter

Protokoll

Alla BDRs protokoll är på engelska i pdf-format och öppnas i en ny flik.

BDR-protokoll från 2023
BDR-protokoll från 2022

Styrelsen är biologiska institutionens beslutsfattande organ. Ledamöterna väljer vi genom demokratiska val. Styrelsen består av 8 lärare, 3 övrig personal och 3 doktorander/studenter. Prefekten är ordförande och administrativa chefen samt studierektor för grundutbildningen är adjungerade. Mandatperioden är på tre år, förutom för studeranderepresentanter som har en mandatperiod på ett år.

Styrelsen ansvarar för policy-, budget- och strategiska frågor samt övergripande verksamhetsuppföljning. Mer om vad en institutionsstyrelse har för delegation och arbetsuppgifter kan du läsa i delegationsordningen på fakultetens webbplats och i Lunds universitets regelverk.

Ordförande

Jessica Abbott
universitetslektor, prefekt för biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 04
E-post: prefekt [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Joakim Nilsson
Administrativ chef

Telefon: 046 222 38 02
E-post: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Styrelseledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Ordinarie

Protokoll

Här hittar du de senaste två årens protokoll. Vill du läsa ett tidigare protokoll, vänd dig till Joakim Nilsson (Joakim [dot] NIlsson [at] biol [dot] lu [dot] se)

Alla protokoll är i pdf-format och öppnas i ny flik.

Protokoll från 2024

Protokoll 2024-04-03

Protokoll 2024-02-28

Styrelseprotokoll från 2023

Nämndens uppdrag är att föreslå övergripande riktlinjer och strategier angående forskarutbildningen till styrelsen. Forskarutbildningsnämnden ska även driva frågor med relevans för doktorander och handledare. Forskarutbildningsnämndens mål är att höja nivån på forskarutbildningen och kvaliteten på avhandlingarna.

Ordförande

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046 222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Kritzberg[at]biol[dot]lu[dot]se)

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046 222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Protokollförare

Annika Hecktor
Ekonomiadministratör

Telefon: 046 222 92 12

E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Hecktor[at]biol[dot]lu[dot]se)

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Här hittar du de senaste två årens minnesanteckningar. Vill du läsa ett tidigare minnesanteckningar, vänd dig till nämndens protokollförare.

Alla minnesanteckningar är i pdf-format och öppnas i ny flik.

Minnesanteckningar från 2022

Minnesanteckningar 2022-11-10

Grundutbildningsnämnden är institutionens operativa GU-ledning och har ett övergripande ansvar för grundutbildningen. GUN arbetar med utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. Gruppen arbetar också för att integrera all grundutbildningsverksamhet.

Ordförande

Per Fredrik Johansson
Huvudstudierektor

Telefon: 070 665 62 28
E-post: Per_Fredrik [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se (Per_Fredrik[dot]Johansson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Protokollförare

Juana Bernal
Utbildningsadministratör

Telefon: 046 222 73 18
E-post: Juana [dot] Bernal [at] biol [dot] lu [dot] se

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplats.

Suppleanter

Studievägledare med närvaro- och yttranderätt

Här hittar du de senaste två årens protokoll. Vill du läsa ett tidigare protokoll, vänd dig till nämndens protokollförare.

Alla protokoll är i pdf-format och öppnas i ny flik.

GUN-protokoll från 2024

Protokoll 2024-03-08

Protokoll 2024-01-26

GUN-protokoll från 2023

På Lunds universitets Medarbetarwebb finns allt du behöver veta om något skulle hända.

HMS-kommitténs huvudsakliga uppgift är att följa upp och samordna den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS. HMS-kommittén är gemensam för biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Kommittén består av fyra arbetsgivarrepresentanter, representanter för arbetstagarnas organisationer och en studeranderepresentant.

Mer om institutionens arbetsmiljöarbete, säkerhet och skyddsombud hittar du på arbetsmiljösidorna

Ordförande HMS och HMS-AU

Henrik Wendel
Intendent

Telefon: 046 222 38 03
E-post: Henrik [dot] Wendel [at] biol [dot] lu [dot] se (Henrik[dot]Wendel[at]biol[dot]lu[dot]se)

Protokollförare

Elisabeth Gauger
Forskningsingenjör

Telefon: 046 222 77 94
E-post: Elisabeth [dot] Gauger [at] biol [dot] lu [dot] se (Elisabeth[dot]Gauger[at]biol[dot]lu[dot]se)

Ledamöter Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén (HMS-K)

Nedanstående länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommitténs arbetsutskott (HMS-AU)

HMS-AU är en länk mellan HMS-kommittén och verksamheten på biologiska institutionen. Arbetsutskottet ser till att arbetsmiljöarbetet blir genomfört. De ser bland annat till att labbansvariga och enhetschefer vet vilka rutiner och föreskrifter som måste finnas. HMS-AU ser också till att direktiv och anmärkningar från HMS-kommittén genomförs och att lagstadgade förteckningar och register upprättas och underhålls.

Ledamöter HMS-kommitténs arbetsutskott (HMS-AU)

Följande länkar leder till externa webbplatser

Protokoll

Här hittar du de senaste två årens protokoll. Vill du läsa ett tidigare protokoll, vänd dig till kommitténs protokollförare.

Alla protokoll är i pdf-format och öppnas i ny flik.

Protokoll från 2024

Protokoll 2024-03-14

Protokoll 2024-01-25

Protokoll från 2023

Biologiska institutionens infrastrukturgrupp (BIG) har det övergripande ansvaret att samordna och utveckla institutionens infrastruktur. Gruppen är rådgivande åt prefekten och styrelsen och fattar inga bindande beslut.

Med infrastruktur menas här resurser i form av instrument och lokaler som används för särskilda forskningsändamål, ofta av flera olika forskargrupper, och som kräver särskilda resurser i form av personal och/eller driftsmedel för att kunna utnyttjas på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Detta omfattar även sådant som används av grundutbildningen.

I nuläget omfattas inte Biologibiblioteket (som har egen referensgrupp), IT/dator/webb-verksamhet eller Biologiska museerna av infrastrukturgruppens uppdrag.

BIG får de ansökningar som årligen lämnas in till naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturgrupp på remiss för bedömning, och avger ett samlat förslag till yttrande från institutionen. BIG för på uppdrag av fakulteten även en inventarieförteckning för tung utrustning.

Ordförande

Tobias Uller
Professor

Telefon: 046 222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se (Tobias[dot]Uller[at]biol[dot]lu[dot]se)

Protokollförare

Erling Jirle
Forskningsingenjör

Telefon: 046 222 49 99
E-post: Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se (Erling[dot]Jirle[at]biol[dot]lu[dot]se)

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

På Medarbetarwebben finns information om vad du kan göra om du blir utsatt för kränkningar och trakasserier

Biologiska institutionen verkar mot alla former av diskriminering. Känner du dig diskriminerad, kontakta någon av personerna eller organisationerna under Kontakt eller någon av medlemmarna i Gruppen för jämställdhet och lika villkor (JoL-gruppen).

JoL-gruppens uppgifter är att uppmärksamma de problem som kan finnas på en arbetsplats för de som uppfattas som minoritet. Detta är oftast inte explicit uttryckt av medarbetarna utan kan vara grundat i en kultur som finns i samhället i stort. Man kan indirekt få sämre möjligheter att utvecklas, byta arbetsuppgifter och avancera i karriären på grund av att man tillhör en viss grupp. Att man delar in människor i olika grupper istället för att utgå från individen är ett av grundproblemen som vi jobbar på att synliggöra.

Om det i samhället finns en norm för hur olika grupper är, vad de passar till för jobb och vilka som naturligt ska ha makt, så blir det indirekt ett problem vid exempelvis anställning och karriär. Chansen att någon som passar in i ”mallen” för just det jobbet eller den arbetsuppgiften, bedöms som mer lämplig och får jobbet, är stor. Detta även om man i princip är för lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett kön, etnicitet, ålder och/eller sexualitet. Ett diskriminerande system kan existera utan att någon ens menar något illa.

JoL-gruppens jobbar för att arbetsplatsen ska bli mer inkluderande och uppmärksamma de eventuella problem som finns. Vi vill jobba för att ledningen är tydlig med vad som gäller och visar för sina medarbetare att detta är ett viktigt område. Vi gör det bland annat genom att uppmuntra till diskussion om jämställdhet och lika villkor, sammanställa information om hur det ser ut på arbetsplatsen, dela ut böcker eller artiklar som handlar om jämställdhet på ett eller annat sätt, anordna seminarier och workshops, och vara till hjälp och stöd om någon känner att de har problem.

Ordförande

Anna Runemark
Biträdande universitetslektor

Telefon: 046 222 90 14
E-post: Anna [dot] Runemark [at] biol [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Runemark[at]biol[dot]lu[dot]se)

Övriga ledamöter

Gruppen är öppen och alla som vill kan delta på mötena.

Diskriminerad?

Om du känner du dig diskriminerad kan du kontakta nedanstående personer. Följande länkar leder till andra webbplatser.

Viktigt om jämställdhet från andra källor

Nedanstående länkar leder till externa webbplatser

Prefektrådet arbetar som stöd och rådgivare till prefekten. Gruppen träffas en gång i månaden.

Ledamöter prefektrådet

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på externa webbplatser.

Referensgruppen är rådgivande angående biblioteket service och tjänster och utveckling av dess samlingar. Gruppen är också en informationskanal mellan biblioteket och dess representationsområden. Mandatperioden är tre år och gruppen ska bestå av bibliotekschef, minst tre lärarrepresentanter, en representant för bibliotekspersonalen och studeranderepresentanter.

Ordförande

Kristina Holmin Verdozzi
Bibliotekschef
Naturvetenskapliga biblioteket

Telefon: 046 222 33 19
E-post: Kristina [dot] Holmin_Verdozzi [at] science [dot] lu [dot] se

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Lunds universitets centrala webbplats.

Ordförande

Nathalie Feiner
Forskare

E-post: Nathalie [dot] Feiner [at] biol [dot] lu [dot] se (Nathalie[dot]Feiner[at]biol[dot]lu[dot]se)

Torsdagsseminarier

Vi organiserar institutionsseminarier klockan 13.15 i Blå hallen i Ekologihuset varje torsdag på plats eller via Zoom. Seminariegruppen bjuder in externa föreläsare som är verksamma inom ämnen som är relevanta för forskarna på vår institution. Efter seminariet bjuder vi på fika och minglar.

Övriga ledamöter i seminariegruppen

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Vetenskapliga och sociala aktiviteter (SACT)

Vi arbetar med integrationen av personalen genom vetenskapliga aktiviteter för alla. Exempel på aktiviteter är seminarier, fågelskådning, museivandring och svampexkursioner. Seminarierna brukar vara på torsdagar och startar klockan 13.15 och hålls i Blå hallen i Ekologihuset. Exkursionerna kan vara på andra tider. Håll utkik i i vårt interna googlekalendarium efter intressanta SACT-aktiviteter. SACT står för "Scientific ACTivities".

Övriga ledamöter i SACT

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.

Fastighet-, IT- och museipersonal

Henrik Wendel, Henrik [dot] Wendel [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 38 03, intendent

Elisabeth Gauger, Elisabeth [dot] Gauger [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 77 94, tillstånd för kemikalier, Klarainventerare, riskavfall, säkerhetsrutiner.

Erling Jirle, Erling [dot] Jirle [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 49 99, institutionsadministratör för Klara, kontaktperson för joniserande strålning, med i IT-Helpdesken.

Chatarina Mattson, Chatarina [dot] Mattson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 77 87, Drift av växthus och bänkgård. Växtodling, larm- och klimatsystem.

Cecilia Ringstrand, Cecilia [dot] Ringstrand [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 93 17, vaktmästare i Ekologihuset.

Nils Sundqvist, Nils [dot] Sundqvist [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 77 84, vaktmästare i Biologihuset och växthuset.

Jan Johansson, Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 38 09, IT-helpdesk

Karl Öberg, Karl [dot] Oberg [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 40 40, IT-helpdesk

Niklas Wahlberg, Niklas [dot] Wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 31 02, museichef Biologiska museet.

Ulf Arup, Ulf [dot] Arup [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 89 66, museiintendent botaniska samlingarna.

Rune Bygebjerg, Rune [dot] Bygebjerg [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 93 30, museiassistent entomologiska samlingarna, 

Jonas Ekström, Jonas [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 03 70, museiintendent zoologiska samlingarna.

Fredrik Farhadian, Fredrik [dot] Farhadian [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 89 65, museiassistent botaniska samlingarna.

Patrik Frödén, Patrik [dot] Froden [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 89 77, museiassistent botaniska samlingarna.

Christoffer Fägerström, Christoffer [dot] Fagerstrom [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 84 56, museiassistent entomologiska samlingarna.

Maria Mostadius, Maria [dot] Mostadius [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 45 41, museiintendent zoologiska samlingarna.

Jadranka Rota, Jadranka [dot] Rota [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 84 57, museiintendent entomologiska samlingarna.

Ellen Sandström, Ellen [dot] Sandstrom [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 95 58, museiassistent entomologiska samlingarna.

Sigvard Svensson, Sigvard [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 40 61, museiassistent botaniska samlingarna.

Arne Thell, Arne [dot] Thell [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 89 78, museiintendent botaniska samlingarna.

Torbjörn Tyler, Torbjorn [dot] Tyler [at] biol [dot] lu [dot] se, 046 222 42 34, museiintendent botaniska samlingarna.