Utlägg och tillgodoräknande av poäng

Utlägg under kurs

Utbetalande bank är Nordea. Om du är kund hos Nordea betalas din lön ut automatiskt till ditt personkonto. Om du har mobilt bank-id kan du anmäla annat konto via Nordeas webb.

Anmäl konto till Nordeas kontoregister på Nordeas webbplats

Logga in med ditt mobila bank-id och följ instruktionerna.

Av säkerhetsskäl kan vi inte här publicera Nordeas arbetsgivarnummer för Lunds universitet. Kontakta därför din närmaste personalfunktion för att erhålla arbetsgivarnumret.

Om du har utländskt bankkonto eller rätt till pension i utlandet ska du skicka in en utlandsblankett till Nordea.

På Lunds universitets Medarbetarwebb finns Nordeas utlandsblankett

Tillgodoräknande av poäng

Som student vid biologiska institutionen har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning – inklusive utbytesstudier.

Ansökan ska göras på blanketten Tillgodoräknande (doxc; 121 kB). Fyll i den och ta sedan kontakt med studievägledare Christina Ledje, Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se, om du läser molekylärbiologi, eller Lotta Persmark, Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se, om du läser biologi eller bioinformatik.

Du behöver bifoga handlingar/meriter med din ansökan. Det kan till exempel vara ladokutdrag eller ”transcript of records”. Bifoga även kursplan och litteraturlista för varje kurs.

För utbytesstudier gäller särskilda rutiner avseende handlingar/meriter. Ta alltid reda på i förväg vad som gäller för tillgodoräknande av kurser från det universitet du ska läsa vid. Läs mer om tillgodoräknande av utbytesstudier på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Kontrollera före utresa hur många högskolepoäng vid Lunds universitet som kursen/kurserna du ska läsa utomlands motsvarar.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden kan ta upp till tre veckor. Om du beviljas ett tillgodoräknande kommer det att föras in i Ladok. Om din ansökan om tillgodoräknande avslås, kan du överklaga beslutet till: Överklagandenämnden för högskolan, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund (mer information om överklagande finns i blanketten Tillgodoräknande).

Handlingarna kring tillgodoräknandet diarieförs. I handläggning av tillgodoräknanden kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Bioinformatik och biologi

Lotta Persmark
Studievägledare

Telefon: 046 222 37 28
E-postLotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se