Tentamen och uppsamlingstentor

På varje kurs erbjuds en ordinarie tenta och en omtenta i nära anslutning till den ordinarie (vanligen ca 2 veckor efter att resultaten från den ordinarie tentan meddelats). Undantag är vissa av kurserna som har tenta i slutet av vårterminen, som har sina omtentor i augusti.

Tentamenstillfällen

Tentor och omtentor. Datum för ordinarie tentor och omtentor hittar du i schemat för respektive kurs. Kontrollera alltid datum och plats i time edit schemat för kursen!

Uppsamlingstentor. I slutet av augusti finns uppsamlingstentor.

Anmälan

Du ska inte anmäla dig till ordinarie eller omtenta om du varit registrerad eller omregistrerad på kursen. I annat fall bör du anmäla till huvudläraren för kursen att du kommer att tentera.

Till uppsamlingstentorna i augusti MÅSTE du anmäla dig. Hur du anmäler dig till uppsamlingstentor finns under rubriken uppsamlingstentor längre ner på sidan.

Till tentor vid biologiska institutionen kan du INTE göra anmälan via studentportalen.

Komma och gå

 • Är du försenad till skrivningslokalen har du rätt att påbörja skrivningen 30/60 minuter efter att den börjat. Du får dock inte förlängd skrivtid.
 • Du får inte lämna skrivsalen tidigare än 30/60 minuter. 

Kursledaren bestämmer om det är 30 eller 60 minuter som gäller. Det beror på tentans omfattning.

Olika former av tentamen

Det finns olika tentamensformer:

 • skriftlig
 • salstentamen
 • muntlig tentamen
 • hemtentamen

Det är viktigt att du noga följer respektive lärares instruktioner för hur tentan skall gå till!

Regler

Regler om plagiering och fusk

Uppsamlingstentor

Vi erbjuder uppsamlingstentor för de flesta av våra kurser i augusti varje år. Information om ordinarie tenta och omtenta hittar du i schemat för respektive kurs.

Uppsamlingstentor 2020, Grundkurser

Uppsamlingstentor 2020 ges som salstentor om inga nya riktlinjer kommer. Håll dig uppdaterad!

Anmälan grundkurser i augusti

Anmälan skall göras tidigast den 10/8 och senast den 17/8 med e-post till Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se (subject: Anm%C3%A4lan%20uppsamlingstenta)

OBS! Ange följande:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Vilken kurs du vill tentera
 • Om det är del av kurs – vilken del
 • Vilket år/termin du läste kursen

Information om tentalokal kommer via e-mail ca. 1-2 dagar innan tentan. Obs glöm inte legitimation!

Om du har anmält dig och får förhinder att delta ska du meddela detta via mail till Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se (subject: Anm%C3%A4lan%20uppsamlingstenta)


Omtenta, måndagen den 24 augusti kl. 09.00-14.00, för följande grundkurser:

 • Genetik och evolution (BIOA11), deltenta 1
 • Botanik och zoologi (BIOB10), systematikdelen
 • Humanfysiologi (BIOC01)
 • Human- och zoofysiologi (BIOC11), deltenta 1

Omtenta, onsdagen den 26 augusti kl. 09.00-14.00, för följande grundkurser:

 • Cell- och mikrobiologi (BIOA10)
 • Djurs beteende (BIOF08)
 • Försöksdesign och analys (BIOB11)

Omtenta, fredagen den 28augusti kl. 09.00-14.00, för följande grundkurser:

 • Botanik och zoologi (BIOB10), fysiologidelen
 • Genetik och evolution (BIOA11), deltenta 2
 • Ekologi (BIOC10/BIOC12)
 • Molekylärbiologi (MOBA03)
 • Human- och zoofysiologi (BIOC11), deltenta 2

Människans fysiologi  (EXTG50), preliminärt omtenta den 21 augusti, 2020, kl. 8-13. Tentalokal D215, cerebrum. Anmäl via mail senast den 13 augusti, 2020 till marcus [dot] stensmyr [at] biol [dot] lu [dot] se.  

Cellens biologi  (EXTA70), omtenta den 26 augusti, 2020, kl 14-19 i sal MA 8C.  Anmäl via mail senast den 24 augusti, 2020 till anders [dot] enjin [at] med [dot] lu [dot] se


Uppsamlingstentor 2020, Avancerade kurser

Uppsamlingstentor 2020 ges som salstentor om inga nya riktlinjer kommer. Håll dig uppdaterad!

Anmälan ska göras tidigast den 10/8 och senast den 17/8 med e-post till kursens huvudlärare, se nedan.

Lokal/lokaler meddelas när anmälningstiden har gått ut. Obs glöm inte legitimation!

Fredagen den 21 augusti kl. 09.00–14.00

BIOR14 Farmakologi bodil [dot] sjogreen [at] biol [dot] lu [dot] seför mer information se BIOR14/EXTN45 Canvas lärplattform

Måndagen den 24 augusti kl. 09.00–14.00

 • BIOR79 Molekylärbiologisk metodik Wolfgang [dot] Knecht [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR85 Immunologi Lars [dot] Raberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Onsdagen den 26 augusti kl. 09.00–14.00

 • BIOR56 Antibiotika - biologi och kemi //Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se">Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR84 Cellulär och molekylär neurobiologi Marcus [dot] Stensmyr [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOS08 Mikroskopi - Bio-Imaging David [dot] OCarroll [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR18 Mikrobiologi Fredrik [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR59/BIOR60 Genetisk analys I och II Torbjorn [dot] Sall [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR61 Molekylär genetik Marita [dot] Cohn [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR21 Toxikologi Stina [dot] Oredsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Fredagen den 28 augusti kl. 09.00–14.00

 • BIOR49 Molekylär genetik i eukaryota organismer Marita [dot] Cohn [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR63 Molekylär mikrobiologi Claes [dot] von_Wachenfeldt [at] biol [dot] lu [dot] se
 • BIOR75 Cellulär och molekylär immunologi Daniel [dot] Engelbertsen [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Bioinformatik och biologi

Lotta Persmark
Studievägledare

Telefon: 046 222 37 28
E-postLotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se