Praktik i bioinformatik, biologi och molekylärbiologi

Kurskoder BINP36, BINP38, BIOF20, BIOF05,BIOF21 och BIOF30

Praktikkurserna ger dig möjlighet att praktisera på en relevant arbetsplats. Under en praktik följer du vad som sker på arbetsplatsen och utför de uppgifter som handledaren anvisar. Du kan också göra en praktik för att få praktisk träning inom ett område som det ordinarie kursutbudet inte omfattar.

Om du är antagen till ett kandidat- eller masterprogram i biologi, molekylärbiology eller bioinformatik kan du läsa en praktikkurs. Du kan göra praktik i biologi och moleklyärbiologi på antingen 7,5, 10, 15 eller 30 högskolepoäng. I bioinformatik kan du bara göra praktik på 7,5 eller 15 högskolepoäng

Observera att du själv måste leta upp en praktikplats och ta kontakt med en handledare.

Praktisera utomlands

En praktik kan du även göra in andra europeiska länder. Väljer du att praktisera utomlands kan du få Erasmus+ praktikstipendium. På Lunds universitets centrala webb finns mer information om stipendiet och praktik utomlands.

Planera innan du söker kursen

Planeringen måste göras i god tid. Kontakta en arbetsplats och hör om de har någon plats för dig och en lämplig handledare, eller prata med någon lärare eller med kursledaren om lämplig arbetsplats. Har du egna kontakter så är det inget som hindrar att du själv söker upp dessa. 

Godkännande och anmälan

Arbetsplatsen måste bli godkänd innan du kan anmäla dig till en praktikkurs. Kontakta din studievägledare för att få arbetsplatsen godkänd. Är du biolog eller bioinformatiker kontaktar du Lotta Persmark medan du kontaktar Christina Ledje om du är molekylärbiolog. 

Skriv en kort praktikplan och fyll i anmälningsblanketten. Den ska skrivas under både av dig och din handledare. Lämna in både praktikplanen och anmälningsblanketten till din studievägledare så att du kan bli registrerad på kursen.

Anmälningsblankett för praktik i biologi och molekylärbiologi (på engelska; pdf; 715 kB; ny flik)
Anmälningsblankett för praktik i bioinformatik (på engelska; pdf; 413 kB; ny flik)

Genomför praktiken

Det praktiska arbetet ska omfatta heltidsarbete motsvarande 5, 8, 10 eller 20 veckor. Eftersom du gör arbetet inom ramen för din ordinarie utbildning får du inte någon lön för ditt arbete. Om du ändå blir erbjuden praktiklön hindrar vi givetvis inte dig att ta emot den, men det får inte innebära att du binder upp dig för en arbetsprestation som minskar dina möjligheter att som praktikant gå runt och se vad som görs på andra avdelningar inom arbetsplatsen.

Gör du arbetet på sommaren har du rätt att söka extra studiemedel. 

Efter praktiken ska du be din handledare att skriva ett intyg på att du genomfört praktiken under den planerade perioden.

Skriva rapport

Rapporten bör omfatta minst tre A4-sidor för praktik i biologi och molekylärbiologi. Gör du praktik i bioinformatik ska rapporten inte vara längre än 10 sidor. Rapporten skall ha en ordentlig och täckande rubrik. På samma sida ska också framgå ditt namn, kurs och datum för praktikens genomförande, samt handledarens och arbetsplatsens namn.

I inledningen presenterar du arbetsplatsen, dess organisation och verksamhet samt ger kanske en övergripande bild av medarbetarnas arbetsuppgifter och utbildning. Därefter beskriver du dina arbetsuppgifter under praktiken. Rapporten avslutas med en sammanfattning där du kan reflektera över praktikperioden, arbetsuppgifterna och sätta den i relation till din utbildning och vad du vill läsa i framtiden; Har din utbildning förberett dig för de arbetsuppgifter som du deltagit i? Är det något du tycker saknas i biologiutbildningen?

Har du varit med att framställa rapporter eller liknande under din praktik bör du bifoga dessa. Den skriftliga praktikrapporten ska vara kursledaren tillhanda senast tre veckor efter praktikens sista dag.

Muntlig redovisning

Vi erbjuder vanligen redovisningstillfällen i september, november och i maj. Muntlig redovisning sker i grupper om cirka fem studenter och en lärare. 

Checklista

Innan arbetet påbörjas ska du:

  • Tagit preliminär kontakt med kursledaren med förslag på praktik
  • Erhållit godkännande av praktikplatsen
  • Skrivit praktikplan och fyllt i registreringsunderlag och lämnat till studievägledaren

Efter praktikarbetet ska du:

  • Be din handledare skriva ett intyg på att du genomfört praktiken, vilket ska skickas till din studievägledare via e-post
  • Skicka den skriftliga rapporten till din studievägledare och redovisa praktiken muntligt

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Bioinformatik och biologi

Lotta Persmark
Studievägledare

Telefon: 046 222 37 28
E-postLotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se