Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fusk och plagiat

Biologiska institutionen har fastslagit vissa regler och rutiner för att motverka och hantera fusk i olika former och samtidigt uppmuntra studenterna till självständigt tänkande under utbildningen. Det är viktigt för dig som student att förstå att fusk inte bara är ”formellt” felaktigt och kan få allvarliga konsekvenser. I värsta fall kan du bli avstängning. Det motverkar också dina möjligheter att utveckla ett akademiskt förhållningssätt.

För att försäkra oss om att du har förstått vilka regler som gäller ska du vid kursstart intyga att du tagit del av och förstått vilka regler som gäller beträffande fusk. Är du det minsta osäker om vilka regler som gäller ska du prata med din kursledare (till exempel beträffande samarbete när du gör projekt, vilket material du få ha med på examinationen och plagiering).

Plagiat

Plagiering innebär att du använder en annan persons verk (det kan vara en text, en bild, ett musikstycke eller dyligt) utan att referera till källan. Du tar helt enkelt tar åt sig ”äran” för något du faktiskt inte har gjort. Detta klassas inom universitetet som ”fusk”, precis på samma sätt som om du skulle ha en fusklapp på tentan. Men nästan värre är att det motverkar att du lär sig skriva självständigt och akademisk hederlighet. Plagiering är den form av ”fusk” studenter oftast anmäls för.

Några uppenbara fall av plagiat är till exempel:

 • Att använda någon annans arbete och presentera det som om du själv har skrivit det
 • Att kopiera något direkt från internet utan att ange källan (om det är ordagrant kopierat måste du dessutom använda ”citat-tecken”)
 • Att använda någon annans idé och skriva om denna som om den var ens egen (det vill säga utan att ange källan)

Men se upp med att även det här räknas som plagiat:

 • Att använda en annan författares text som du ”skriver om”, men då bara byter ut några ord här och där (detta är plagiering oavsett om du anger referensen eller inte)
 • Att återanvända delar av ett arbete du gjort på en tidigare kurs, utan att tydligt referera till detta (observera att precis som i fallet ovan måste du skriva om texten helt, trots att den är din egen från början)

På universitetsbibliotekets webb kan du läsa mer om plagiering.

Regler för inlämning av skriftliga arbeten, som projekt- eller examensarbeten

Alla rapporter som omfattar mer än en veckas arbete ska lämnas in via Urkund (som är ett granskningsverktyg som spårar eventuella plagiat). Detta gäller den version av rapporten du lämnar in för bedömning, vilket i allmänhet är slutversionen. Är du det minsta osäker på om du har använt andras texter eller citerat på ett korrekt sätt ska du prata med kursledaren innan du skickar in din rapport.

Så här fungerar Urkund (pdf; 173 kB; ny flik)

Regler vid hemtentamen

Kursledaren kommer tydligt att förklara vilka regler som gäller, till exempel beträffande i vilken grad du får samarbeta. Var noga med att citera och hantera texter från källor på ett korrekt sätt (så att det inte bedöms som plagiat). Är du det minsta osäker på vad som gäller ska du fråga din kursledare. Du skall också vara medveten om att alla arbeten lämnas in via Urkund.

Regler vid salsskrivning (skriftlig tentamen)

 • Tentamensvakten kan bestämma hur ni ska placera er i lokalen.
 • Du får inte lämna skrivningslokalen under de första 30/60 minuterna och inte heller komma in efter de första 30/60 minuterna. Kursledaren bestämmer om det är 30 eller 60 minuter som gäller (det beror på tentamens omfattning).
 • Du får inte ha jacka eller väska vid skrivplatsen.
 • Du får inte ha mobiltelefon, Ipad eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen (skall lämnas i undanlagd jacka/väska). Det är alltså inte tillåtet att ha en mobiltelefon i fickan, även om telefonen är avstängd.
 • Toalettbesök får endast göras av en student i taget.
 • Om ni får använda miniräknare under tentan kan dessa eventuellt bli kontrollerade av tentamensvakten.
 • Du skall visa upp giltig ID-handling.

Ditt ansvar som student

Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats eller dylikt. Observera att olika regler gäller vid olika institutioner. Även samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är ditt ansvar att ta del av den information som ges!

Detta händer om fusk misstänks

Alla fall av misstänkt fusk anmäls till Rektor. Kursansvarig lärare tar kontakt med studierektor. Dessa går igenom fallet och gör tillsammans en anmälan till Rektor. Studierektor meddelar studenten att den har blivit anmäld.

Rektor låter utreda ärendet med hjälp av juridiska enheten. När ärendet är tillräckligt utrett lämnas det till disciplinnämnden för prövning och nämnden fattar sedan slutligt beslut i ärendet.

Om disciplinnämnden beslutar att studenten fälls för fusk får studenten antingen varning och avstängning. Avstängning innebär att du under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet, det vill säga du får inte delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler etcetera. Ett beslut om avstängning kan gälla upp till sex månader och du har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden.

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Bioinformatik och biologi

Lotta Persmark
Studievägledare

Telefon: 046 222 37 28
E-postLotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se