Corona/Covid-19 och undervisningen på biologiska institutionen

Informationen är uppdaterad 22 Januari 2021.

Lunds universitet och naturvetenskapliga fakulteten har utifrån läget med Covid-19 satt upp regler och rekommendationer för undervisningen under pandemin.

De speciella reglerna gäller nu fram till 31 Mars 2021studenter får bara vistas i Biologiska institutionens lokaler för obligatoriska praktiska moment (ffa laborationer, och detta inkluderar nödvändigt laborativt arbete i samband med examensarbete) eller för att få tillgång till information, referenser eller tekniska resurser nödvändiga för examination. Om du har problem med instabilt internet hemma, tex. för en on-line examination, kontakta din kursledare.

Så under denna period får du inte sitta och plugga eller skriva i våra lokaler. Dörrarna till byggnaderna kommer att vara låsta så du behöver använda ditt LU-kort för att komma in. Biblioteket har begränsade öppettider (se https://www.biology.lu.se/biology-library), framför allt för låna ut och ta emot böcker.

Lunch- och grupprum kommer att vara stängda, så om du har heldagslaboration, se till att du får möjlighet ett äta något under lunchen (gå hem om du bor nära, gå ut och köp lunch, ta med picknicklunch och ät ute etc).

Grundprincipen är i nuläget att undervisning som kan genomföras på distans med bibehållen kvalitet sker on-line. Praktiska, obligatoriska moment (som till exempel laborationer och fältövningar) genomförs på plats. För alla moment som genomförs på plats har en riskbedömning genomförts, inklusive behov av skyddsutrustning.

För kurser vid biologiska institutionen gäller följande :

 • Föreläsningar ger vi online, i allmänhet i Zoom
 • Laborationer utför vi på campus, med mer utrymme och extra skyddsutrustning
 • Gruppövningar och seminarier genomför vi i Zoom
 • Exkursioner genomförs inte i nuläget, men efter 31 mars hoppas vi kunna genomföra exkursioner, även om vissa kommer att vara nära Lund
 • Examinationer (till exempel skriftliga tentor) genomför vi i Zoom

Vi vidtar följande försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning:

 • Minskat antal studenter i lektionssalar, labb och allmänna lokaler
 • I undervisningslokaler samt i foajéer, bibliotek och lunchrum måste alla hålla socialt avstånd
 • Vid in- och utpassering från lokaler ska trängsel undvika
 • Handtvätt och handsprit finns tillgängligt
 • Labbrock och munskydd ska bäras i våra labb (ytterligare skyddsutrustning, tex visir, kan bli aktuell under vissa laborationer)
 • Skyltar som påminner om att hålla socialt avstånd finns i våra byggnader
 • Vid transport med buss (i samband med till exempel exkursioner) ska munskydd användas och det ska finnas tillräckligt med utrymme så att alla kan hålla socialt avstånd