Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Regler för användning av växthus och bänkgård

Lämna alla felanmälningar till Chatarina Mattsson.

Innan start

I god tid innan uppstart av kultur kontaktas Chatarina så att utrymmena kan fördelas efter tillgång och behov. Informera Chatarina om behov av temperatur, belysning och ev. automatbevattning.

Växthusen är främst tänkta för odling i odlingsbänkarna. Om utrymme utnyttjas för annan verksamhet och bänkarna monteras ner så ansvarar användaren för att bänkarna återställs efter avslutat projekt. Inga ändringar av denna typ får göras utan tillstånd från växthusets ledningsgrupp.

Vid uppstart

Vid start av kultur antecknas namn, mobilnummer, material och datum för start och planerat slutdatum på listan utanför odlingskammaren. Lista för bänkgården finns på anslagstavlan vid ingången till växthusen. Användare ansvarar för vattning, skötsel och tillsyn av kulturer, men Chatarina ska informeras. I vissa fall kan Chatarina utnyttjas för viss skötsel eller hjälp att samordna bevattning. Chatarina kan (i mån av tillgänglig tjänstetid) utnyttjas för mer omfattande insatser, kostnaden debiteras per timme (se nedan).

Planteringsborden i växthuset och bänkgården kan disponeras för plantering och sådd. Se till att bordsytorna rengörs efter färdigt arbete. Sopa golvet och rensa vasken om det behövs.

Det finns en hel del krukor och annan utrustning som blivit över efter tidigare projekt. Dessa kan fritt användas, men kontakta Chatarina om du behöver större mängder. Om utrustningen är märkt med namn måste ägaren först tillfrågas.

Planteringsjord av standardtyp och sand inköps centralt. Användare antecknar varje påbörjad säck plantjord på en lista som finns på anslagstavlan vid ingången. Öppnade säckar markeras med namn och datum. De kan temporärt placeras i lådorna vid ingången till norra växthusflygeln eller i därför avsedda kärl under planteringsbänken. Omärkta säckar eller förvaringskärl kommer att avlägsnas fortlöpande.

Under projektets gång

Var noga med att hålla alla dörrar till enskilda kamrar stängda. I flera fall förkommer experiment med växter i insektsfri miljö. Avlägsna allt avfall som kan dra till sig flugor och annan ohyra.

Förekomst av skadeinsekter, svampangrepp eller liknande rapporteras omedelbart till Chatarina. Angrepp måste åtgärdas på lämpligt sätt för att undvika att problemet sprider sig till andra kulturer. Besprutning måste utföras av behörig personal.

Meddela Chatarina om du behöver ändra temperatur, belysning och ev. automatbevattning. Du får inte försöka göra detta på egen hand!

Det går bra att använda köket för fika och lunch, men du måste diska och snygga upp efter dig. Glöm inte kvar matrester i kylskåpet. Det finns utrymmen för växtpressning, mikroskopering och enklare lab-arbeten. Kontakta Chatarina om du behöver denna typ av utrymmen.

För den övergripande skötseln ordnas tillfällen (vanligen en halvdag per termin) för gemensam städning/uppröjning. De som har material i växthuset förväntas ställa upp och hjälpa till vid dessa tillfällen.

Vid avslutat projekt

Omedelbart efter avslutad kultur skall växtmaterial, krukor och annan utrustning avlägsnas från odlingskammaren/bänkgården. Utnyttjade bänkar rengörs från jord och golvet sopas. Ogräs rensas i bänkgården. Jord och växtmaterial töms i containern för organiskt material norr om växthusen. Oorganiskt material placeras i containern vid bänkgården. Odlingskärl, brätten och plantlådor rengörs.

Kostnad och debitering

Vi beräknar kostnaden för interna (biologiska institutionen) och externa användare utifrån kostnadställe. Kostnaden debiteras två gånger om året och beräknas per påbörjat kvartal. Kontakta Chatarina Mattson (Chatarina [dot] Mattsson [at] biol [dot] lu [dot] se). Användare ansvarar för renhållning och rensning av ogräs innanför bänkramarna. Chatarina ansvarar för att omkringliggande gångar hålls fria från ogräs. Chatarina kan (i mån av tillgänglig tjänstetid) utnyttjas för mer omfattande insatser inom projekt, kostnaden debiteras per timme motsvarande 50% av Chatarinas timlön (interna användare).

Om ogräsrensning etc. missköts och Chatarina måste tas i anspråk, debiteras ansvarigt projekt per påbörjad arbetstimme (100% av timlönen).

Om ordningen inte upprätthålls enligt ovanstående regler debiteras användaren för arbetet som krävs för att rensa upp.

Sidansvarig:

Föreståndare växthusen
f.d Geneticum & Biologihus A

Mats Hansson
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 49 80
E-mail: Mats [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Skötsel, bokning, teknik

Chatarina Mattsson
lab.ingenjör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 77 87
E-post: Chatarina [dot] Mattsson [at] biol [dot] lu [dot] se

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen