Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Instrumentell kemi

Vårt kemiska analyslaboratorium är delvis utformat som ett servicelaboratorium. Vi gör idag analysuppdrag åt de egna forskargrupperna men också åt andra institutioner, universitet, myndigheter och företag. Laboratoriet har två sektioner – ett oorganisk analyslaboratorium och ett labb för stabila isotoper.

Analysförfrågan

Alla analysförfrågor måste gå genom vårt nya system iLab. Hur det går till beror på om du är intern eller extern kund (dvs om du jobbar inom Lunds universitet eller inte).

Masspektrometri

Vi erbjuder analys av stabila isotoper från flertalet lätta element, inklusive H, C, N, O och S med hjälp av isotopkvotmasspektroskopi (IRMS).

Vi har följande utrustning och tjänster:

 • Thermo DELTA V med ConFlo IV
 • Thermo Flash2000: C, N och S in i fasta prov, som till exempel jord, växtmaterial och torkade extrakt (förbränning)
 • Thermo PreCon: C, N, O in i atmosfäriska spårgaser, CH4, N2O
 • Thermo GCIsolink: C, N, O, H i sammansatta prov som är GC-flyktiga
 • Thermo GasBench: C, N, O, H i gasutrymmesprov
 • Thermo LCIsolink: C i HPLC prov

Beredning av prover

 • Fasta prover ska vara frystorkade, malda samt inpackade i tennkoppar.
 • Gasprover ska finnas i gastäta 12 ml exetainers.
 • Prover för FAME-analys och övriga prover för GC-separation ska ligga i ett organiskt lösningsmedel, t ex hexan eller cyklohexan.
 • Prover för HPLC–IRMS-analyser ska vara lösta i 100 % vattenfas och packade i 2 ml flaskor.
 • PreCon-prover ska lämnas i 100 ml glasbehållare eller 12 ml exetainers.

Proverna kastas fyra veckor efter det att resultaten levererats om inget annat avtalats.

Priser

Alla priser är exklusive moms och gäller för nationella och internationella universitet eller forskningsinstitutioner. Interna kunder får rabatt och overhead tillkommer. För kommersiella kunder gäller andra priser. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Vi tar ut en administrativ avgift på 1000 kr för varje insänd omgång med prover.

Användare inom Lunds universitet får 30% rabatt, men måste lägga på sin egen OH.

 
Tjänster Gränssnitt Pris per prov Minsta avgift
C/N i fast material Flash 2000 135 SEK 2 000 SEK
H/O i fast material HT 210 SEK 6 000 SEK
CO2 i luft/He GasBench 100 SEK 5 000 SEK
DIC i vatten GasBench 200 SEK 10 000 SEK
Karbonater GasBench 200 SEK 10 000 SEK
O i vatten GasBench (equilibrium) 160 SEK 5 000 SEK
H ivatten GasBench (equilibrium) 160 SEK 5 000 SEK
FAME (C eller H) GC-IRMS 330 SEK 5 000 SEK
C GC-IRMS 330 SEK 15 000 SEK
OHN GC-IRMS 400 SEK 15 000 SEK
C i vätska LC-Isolink 400 SEK 20 000 SEK
 
Bestämning av polära organiska komponenter HPLC UV/FL/SEC 100 SEK 5 000 SEK
Oligo- och polymerer HPLC SEC 150 SEK 5 000 SEK
Bestämning av polära organiska komponenter LC-MS 130 SEK 5 000 SEK
Bestämning av opolära komponenter GS-MS 120 SEK 1 500 SEK
 
Tillvalstjänster Interface Price  
Microreactor Flash 2000 2 000 SEK  
Påfyllning av lösning GC-IRMS 330 SEK  
Flush exetainers med He GasBench 10 SEK  
Metodutveckling HPLC 10 000 SEK/d LU-kunder kontaktar labföreståndaren
Metodutveckling LC-MS 12 000 SEK/d LU-kunder kontaktar labföreståndaren
Metodutveckling GS-MS 5000 SEK/d LU-kunder kontaktar labföreståndaren

Oorganiskt analyslaboratorium

Vår specialitet är oorganisk analys av växt-, mark-, djur- och vattenprover. Men vi har även erfarenhet av andra provtyper.

Rutiner

Proverna skall alltid vara numrerade med löpnummer och en löpnummerlista skall medfölja proverna.

Efter det att analysresultatet meddelats sparas proverna i 30 dagar, sen kastas dem om de inte blivit hämtade. Prover eller burkar som skall tas i retur måste hämtas inom en månad.

Prislista

Användare inom Lunds universitet får 51.5% rabatt, men måste lägga på sin egen OH.

 
Provberedning Pris per prov Minsta avgift
Extraktion (med vatten eller saltlösning) 310 SEK 1 000 SEK
Filtrering (GF/C filter) 298 SEK 1 000 SEK
Malning av växtmaterial för homogenisering 125 SEK 500 SEK
Sållning eller rensning ellr fraktionering 115 SEK 1 000 SEK
 
Elementanalys Pris per prov Minsta avgift
C/N i fast material 550 SEK 2 000 SEK
C/N i vatten, IC/TOC/TN 310 SEK 1 500 SEK
TC/IC i fast material 310 SEK 1 000 SEK
TC/IC glödningsförlust 310 SEK 1 000 SEK
Elementanalys ICP-MS 430 SEK 2 000 SEK
Element analys ICP-OES 380 SEK 1 500 SEK
 
Oorganisk analys Priis per prov Minsta avgift
Konduktivitet 93 SEK 400 SEK
Torrsubstans/vattenhalt 228 SEK 555 SEK
Glödningsförlust 195 SEK 475 SEK
pH-bestämning 93 SEK 400 SEK
 
Oorganisk uppslutning Price per sample Minimum charge
ASTM-uppslutning (D3682), litiumborat fusion 473 SEK 2 500 SEK
Kjeldahl uppslutning 250 SEK 2 500 SEK
Mikrovågsuppslutning 520 SEK 2 000 SEK
Syrauppslutning in kvartsflaska 520 SEK 2 000 SEK
Slamuppslutning, svensk standard 310 SEK 1 500 SEK
 
Oorganiska joner Price per sample Minimum charge
Ammonium, FIA 200 SEK 1 500 SEK
Nitrat+Nitrit, FIA 235 SEK 1 500 SEK
Fosfat, Fia 200 SEK 1 500 SEK
Jonkromatografi (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO3 & SO4) 235 SEK 1 500 SEK
 
Utbildning Price per sample Minimum charge
TC/IC i fasta material 2 000 SEK 2 000 SEK
Konduktivitet 300 SEK 300 SEK
FiltreringGF/C filter) 450 SEK 450 SEK
Malning av växtmaterial 300 SEK 300 SEK
Saltextraktion 300 SEK 450 SEK
pH-mätning 300 SEK 300 SEK

Analysutrustning som labbet förfogar över är:

ICP-OES instrument

ICP OES (för analys av grundelement). Instrumentet ovan är vårt nya ICP OES instrument, modell PerkinElmer, Optima 8300.

FIA utrustning för analys av ammoniak, fosfat, klorid och nitrat

FIA-utrustning (ammonium, fosfat, klorid, nitrat) och TOC/IC/TN för vatten.

TOC/IC för analys av fasta prover

TOC/IC i fasta prover och C/N elementaranalysator för fast material.

Jonkromatograf för analys av fluorid, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat och sulfat

Jonkromatograf (fluorid, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat och sulfat) och mikrovågsugn för provuppslutning.

Sidansvarig:

Kontakt

Jürgen Kuhn
Forskningsingenjör
Biodiversitet

Sofia Mebrahtu Wisén
Forskningsingenjör
Biodiversitet

Telefon: 046-222 92 92
E-post: Sofia [dot] Mebrahtu_Wisen [at] biol [dot] lu [dot] se

Acknowledgement

Om du publicerar resultat som du fått fram vid användandet av biologiska institutionens stabila isotop lab uppskattar vi om du nämner oss i acknowledgements. T ex The samples were analysed for their isotopic composition at the Stable Isotope Service Lab, Department of Biology, Lund University, www.biology.lu.se/services/instrumental-chemistry.

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen