Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatexamensarbete

Kandidatexamensarbetet är den avslutande ”kronan på verket” efter dina tre års studier på kandidatprogrammet! Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde/projekt som intresserar dig, att arbeta självständigt och att träna och förbättra en hel rad olika färdigheter, t.ex. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback. Projektet kan vara teoretiskt eller praktiskt och planeras tillsammans med en handledare. När projektet är genomfört redovisar du det skriftligt och muntligt.

Läs mer om hur examensarbetet går till och vilka olika möjligheter det finns nedan.

Examensarbete inom kurs

Kandidatexamenskursen har ett startdatum (med upprop, etc.!), ett antal obligatoriska moment och deadlines, plus en ”gemensam” examination i slutet av kursen. Fördelarna med att göra examensarbetet i form av en kurs är att du får förslag på möjliga projekt (inklusive handledare!) och att du blir klar och examineras ett givet datum i slutet av kursen (förutsatt att du har genomfört kursen).

I början av kursen får du ett antal projektförslag inom biologi respektive molekylärbiologi.

Du kan också hitta projekt på vår blogg (länk till en extern sida) eller via miljöbron (länk till en extern sida).

Vi uppmuntrar er att arbeta tillsammans två och två (för planering, fält/lab-arbete etc.), men var och en skriver och lämnar avslutningsvis in ett individuellt arbete. Ni kan även samarbeta för att bestämma hur materialet skall analyseras, men de slutgiltiga analyserna (tex statistiska analyser) ska genomföras individuellt så att man tar eget ansvar för dessa.

Biologer och molekylärbiologer går kursen tillsammans, men blir registrerade på olika kurskoder: BIOK01 respektive MOBK01. Vi använder oss av Canvas för kommunikation, inlämning av projektplan, rapport, etc. Kurssidan heter ”BIOK01”, men är gemensam för både biologer och molekylärbiologer. När du är registrerad på ditt kandidatexamensarbete får du tillgång till Canvas, där du hittar mer detaljerade instruktioner för de olika momenten. Blanketter och mallar hittar du på vår sida om Examensarbete.

Kursmoment

 • Projektplan
 • Populärvetenskaplig muntlig presentation ("Science slam")
 • Projektrapport i form av vetenskaplig uppsats
 • Populärvetenskaplig sammanfattning
 • Kamratgranskning av rapport och pop. vet. text
 • Revidering av projektrapporten och pop. vet. text
 • Inlämning av projektrapporten till Urkund
 • Muntlig presentation av arbetet
 • Muntlig opposition på annan persons presentation

Urkund: Den reviderade projektrapporten (dvs. versionen efter kamratgranskningen) ska skickas till Urkund. Detta gör du genom att bifoga filen (pdf) till ett email som skickas till din examinators Urkundsemailadress: bengt [dot] hansson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] seper [dot] henningsson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] semarcus [dot] stensmyr [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se eller per_fredrik [dot] johansson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se

Examination

Examinationen sker i form av en redovisning där du presenterar ditt examensarbete muntligt och genomför en opposition på ett arbete (detta är, av flera olika anledningar, oftast inte samma arbete som du kamratgranskade). Presentationen görs i Powerpoint (eller liknande) och ska vara c. 10-12 minuter. Därefter följer en kort opposition där opponenten ger muntlig återkoppling på presentationen och om man så vill även på rapporten. Återkopplingen kan handla om presentationstekniken och utformningen i sig, och förstås om det vetenskapliga innehållet.

Inlämning av arbetet: När du är färdig med din presentation, gjort korrigeringar i projektrapporten utifrån den feed-back du fått från examinator och opponent samt klarat av alla övriga obligatoriska moment, skickar du projektrapporten inklusive abstract (som en pdf) och den populärvetenskapliga sammanfattningen (som Word-dokument) till johanna_bjarney [dot] jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se på utbildningskansliet. Gör detta senast 15 dagar efter din presentation!

Betygsättning: Betyget (UK, G, VG) sätts av examinatorn och som grund ligger projektrapporten (versionen efter kamratgranskningen), den populärvetenskapliga sammanfattningen, presentationen, kamratgranskningen, etc., och även handledarens bedömning.

Kandidatexamensarbete "på egen hand"

Du har också möjlighet att göra kandidatexamensarbetet ”på egen hand” utanför de ordinarie kursperioderna. Då måste du själv söka upp handledare och projekt. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen.

Börja med att kontakta Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) så du får instruktioner, din behörighet kontrollerad, etc. Sedan kontaktar du kurs- och examinationsansvarig Bengt Hansson, bengt [dot] hansson [at] biol [dot] lu [dot] se. Detta är mycket viktigt för att din examination och övriga moment ska kunna planeras!

I övrigt gäller samma obligatoriska moment (eller motsvarande) som under kursen. Du emailar din projektplan och så småningom din projektrapport till Bengt Hansson, som ger kommentarer på dessa. Den korrigerade rapporten (version 2) av ditt arbete skickas via urkund till Bengt Hansson.  Bifoga rapporten som en pdf till bengt [dot] hansson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se.

Ditt arbete avslutas med att du presenterar tillsammans med ”kursen” ovan. Det innebär att examinationstillfällena är i början av juni (slutet VT) och i mitten av januari (slutet HT), men ett extra tillfälle ges även i slutet av augusti eller i början av september. Inför examinationen ska du i god tid kontakta Bengt Hansson.

 

Kandidatexamensarbete 30 hp

Om du får möjlighet att göra ett projekt som är mer omfattande än 10 veckor finns det möjlighet att genomföra ett 30 hp examensarbete (20 veckor). Detta hanteras på ett lite annorlunda sätt som mer liknar processen för ett masterexamensarbete. Bland annat kommer det att finnas en opponent vid examinationen.

Liksom vid examensarbete ”på egen hand” (se ovan) ska du själv arrangera så allt är klart med handledare och projekt. Kontaktar först Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) för information och kontroll av din behörighet etc. Fyll därefter i registreringsunderlaget och skriv en projektplan. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen. Registreringsunderlaget ska lämnas till studievägledaren ca 2 veckor innan projektet påbörjas.

När projektplanen är klar kontaktar du examinationsansvarig (examinator), dvs jan-ake [dot] nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se (Jan-Åke Nilsson), för examensarbeten i biologi och per_fredrik [dot] johansson [at] biol [dot] lu [dot] se (Fredrik Johansson),per_fredrik [dot] johansson [at] biol [dot] lu [dot] se ( )för examensarbeten i molekylärbiologi. Detta är mycket viktigt för att din examination och övriga moment ska kunna planeras! Det är också till examinationsansvarig du lämnar in din projektplan.

När du och din handledare anser att projektrapporten är färdig e-mailar du den till examinatorn (dvs Jan-Åke Nilsson eller Fredrik Johansson) och skickar samtidigt in den till Urkund. Detta gör du genom att bifoga filen (pdf) till ett email som skickas till examinatorns Urkundsemailadress (jan-ake [dot] Nilsson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se eller per_fredrik [dot] johansson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se.

Du och examinatorn bestämmer tillsammans datum för examinationen och examinatorn ansvarar för at utse en opponent. Under examinationen presenterar och diskuterar du ditt arbete.

Efter examinationen gör du korrigeringar i projektrapporten utifrån den feed-back du fått från examinator och opponent, och skickar in rapporten inklusive abstract (som en pdf) och den populärvetenskapliga sammanfattningen (som Word-dokument) till Jóhanna Jónsdóttir på Utbildningskansliet.

De moment som är obligatoriska är:

 • Projektplan
 • Projektrapport i form av vetenskaplig uppsats
 • Populärvetenskaplig sammanfattning
 • Revidering av projektrapporten och populärvetenskaplig sammanfattning
 • Inlämning av projektrapporten till Urkund

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Bioinformatik och biologi

Lotta Persmark
Studievägledare

Telefon: 046 222 37 28
E-postLotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se