Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erasmuspraktikanter

Riktlinjer och information om inkommande Erasmuspraktikanter

Antalet förfrågningar om att få komma till Lunds universitet och göra Erasmuspraktik har ökat de senaste åren. I samband med att det nya EU-finansierade programmet Erasmus+ lanserades 2014 har det tillkommit nya regler som man, om man vill ta emot praktikanter, måste känna till.

Detta dokument försöker förklara de grundläggande regler som gäller inkommande Erasmuspraktiktanter samt klargöra var ansvaret ligger för olika moment i hanteringen av praktikanter. Syftet är att undvika problem för en inkommande praktikant och underlätta för de institutioner som önskar ta emot praktikanter

Definition av Erasmuspraktikant

Erasmuspraktikanter är studenter inom EU som förlägger en praktikperiod på mellan 2 och 12 månader under (eller strax efter, i omedelbar anslutning till) sin universitets- eller högskoleutbildning till ett företag, en organisation eller institution i ett annat EU-land.

Erasmuspraktikanter är inte Erasmusstudenter. Inget utbytesavtal mellan institutionen vid LU och praktikantens hemlärosäte ligger till grund för mobiliteten. Lunds universitet är att likställa med ett företag i dessa sammanhang. Dock måste alltid ett avtal upprättas. Se punkt 2 nedan. Praktikanten får stipendium via sitt hemuniversitet under sin praktikperiod.

Arbetsgång för mottagande av en Erasmuspraktikant

 1. Erasmuspraktikant tar kontakt med lärare/forskare vid en institution på N-fak. Om Erasmuspraktikanten tar kontakt med kansliet eller annan enhet vid LU så kommer förfrågan att skickas vidare till institutionen. Institutionen, eller den forskargrupp frågan vidarebefordrats till, ansvarar för att svara på förfrågan (även om frågan först hamnat på annat ställe vid LU). Ekonomiska och strategiska överväganden att göra på institutionen:
  • Erasmuspraktikanter ger ingen ersättning till institutionen, däremot får praktikanten ett Erasmus-stipendium som ska täcka en del av kostnaden för resa och boende. Stipendiet hanteras av praktikantens hemuniversitet.
  • En avvägning mellan det tillskott som en praktikant kan utgöra för en institution och det faktum att praktikanterna samtidigt använder resurser som kan vara avsatta till uppdraget att utbilda antagna studenter måste göras.
 2. Läraren/forskaren, med godkännande av prefekten, accepterar att handleda Erasmuspraktikanten under en period på mellan 2 och 12 månader. Då ska:
  • ett s.k. ”Learning Agreement for Traineeships” i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer upprättas mellan praktikantens lärosäte, praktikanten och ansvarig handledare vid N-fak. Ansvarig handledare vid N-fak administrerar hanteringen av, samt skriver under, studentens ”Learning Agreement for Traineeships” efter att ha fått ett godkännande från sin prefekt. Det är det sändande lärosätets ansvar att se till att ett sådant dokument finns och det är det sändande lärosätets version av Learning Agreement for Traineeships som ska användas. Ungefär hur det brukar se ut och nyttig information (se i annex) finns på Europa kommisionens webb
  • etablering av Erasmuspraktikanten göras i en särskild Ladokrutin – SA04. Vem på institutionen som ska ansvara för att denna etablering görs ska institutionen avgöra, och information om vem det är ska skickas till Kristina Miolin på kansli N. Detta för att kansliet ska kunna vidarebefordra information som kommer kring ev. nya rutiner. I och med etableringen i Ladok skapas ett P-nummer, en form av tillfälligt personnummer för studenter vid Lunds universitet, för praktikanten.
 3. Erasmuspraktikanter får inte läsa kurser vid Lunds universitet under sin praktik vid N-fak.
  • Erasmuspraktikanter ska ses som just praktikanter och får därmed inte läsa kurser eller göra akademiska prestationer vid Lunds universitet under sin praktikperiod vid N-fak.
  • Efter praktikperioden får inte någon form av intyg utfärdas som visar att praktiken ger/motsvarar ett visst antal hp/ECTS-poäng. Ett eventuellt tillgodoräknande av praktiken vid hemlärosätet ska vara fasställd innan praktiken börjar och är helt och hållet hemuniversitetets ansvar. Handledaren vid N-fak ska förhålla sig till, och fullgöra villkoren, för handledning i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer som är bilaga till ”Learning Agreement for Traineeships”. Genom att signera studentens Learning Agreement förbinder man sig att även fylla i och ge studenten ett ”Traineeship Certificate” vid praktikens slut. Inga andra intyg får utfärdas.
 4. Erasmuspraktikanten är försäkrad under sin praktik vid N-fak:

  Alla som på något sätt deltar i verksamheten vid Lunds universitet är under sin vistelse här försäkrade. Inkommande praktikanter, som inte får poäng vid sitt hemuniversitet för praktiken, täcks av en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet kallad GIF men för att detta ska fungera väl ska praktikanterna vara etablerade i Ladok (SA04). Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård samt har ett ansvars- och egendomsskydd. Fullständiga försäkringsvillkor på engelska (GIF) (pdf).

  I de fall då praktikanten får poäng för praktiken vid sitt hemuniversitet, och om det finns en överenskommelse mellan institutionen vid N-fak och studentens hemuniversitet, vilket det alltid ska göra (se punkt 2 ovan) täcks studenten istället av Student IN-försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor på engelska (Student IN) (pdf).

  EU-medborgare bör dessutom ha med sitt European Health Insurance Card (EHIC). Detta berättigar dem till sjukvård med svenska patientavgifter. Det beställs från hemlandets motsvarighet till Försäkringskassan.

 5. Erasmuspraktikanten och LU-kort
  Mottagande institution ansvarar för att lägga upp praktikanten som gäst i Lucat. Då skapas en LU-identitet för e-postkonto och passerkort.
 6. Erasmuspraktikanter och Studentlund:
  Enligt kuratorskollegiet kan inkommande Erasmuspraktikanter tillåtas ta del av nationslivet. Detta är fortfarande något oklart men för inskrivning i en nation behöver praktikanten oavsett ett P-nummer ur Ladok, se punkt 2b ovan.
 7. Bostäder och Erasmuspraktikanter:
  Till de bostäder som förmedlas av Lund University Accommodation (LuAcc) prioriteras internationella master- och bachelorstudenter samt utbytesstudenter. Under perioder med mindre beläggning kan även Erasmuspraktikanter tänkas få bostad via LuAcc. I övrigt är Erasmusprakikanter hänvisade till den privata bostadsmarknaden. Ansvar för att ordna boende ligger på praktikanten med eventuell hjälp från institutionen.
Sidansvarig:

Internationell koordinator

Christina Ledje
Studievägledare, Internationell koordinator, lektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Utbildningskansliet

Kurser

Kurser på biologiska institutionens externa webbplats

Grundutbildningsnämnden

GUNs ledamöter och protokoll

Terminstider

Höstterminen 2017

Period 1: 28/8–27/10
1a: 28/8–26/9
1b: 27/9–27/10
Period 2: 30/10–12/1
2a:30/10–29/11
2b: 30/11–12/1

Jullov 22/12–7/1

Vårterminen 2018

Period 1: 15/1–16/3
1a: 15/1–14/2
1b: 15/2–16/3
Period 2: 20/3–1/6
2a: 20/3–24/4
2b: 25/4–1/6

Påsklov 29/3–2/4
Lov 30/4 (Valborg), 1/5 (Första maj), 10/5–13/5 (Kristi himmelsfärd)

Kartor

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen