Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser och litteraturtentamen

Kurser

Enligt den allmänna studieplanen i biologi (på fakultetens webbplats) måste du samla ihop minst 60 högskolepoäng genom att gå kurser under din forskarutbildningstid. Vissa kurser är obligatoriska, andra är valfria. Diskutera med din handledare om vilka kurser som är relevanta just för dig.

De kurser som du läser inom forskarutbildningen måste rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok. Mer om Ladokrapportering hittar du under personaladministration.

Obligatoriska kurser

Obligatorisk kurs vid arbete med försöksdjur

Försöksdjursvetenskap

Andra FU-kurser vid institutionen

Här hittar du våra övriga kurser på forskarnivå i biologi (på vår externa webbplats)

Litteraturtentamen

En doktorands individuella studieplan bör, men måste inte, innehålla en litteraturkurs (punkt 4.3.A.2. i den allmänna studieplanen för forskarstudier i biologi). Handledaren tillsammans med doktoranden planerar en litteraturkurs vars omfattning vanligen varierar från fall till fall.

Examinator, i dialog med doktorand och handledare, fastställer litteraturkursen. Då anges också:

  • vem som examinator utser som "de facto-examinator" (examinator själv, handledare, bitr. handledare eller annan person med erforderliga ämneskunskaper) av de enskilda litteraturmomenten. Det är alltid examinator som ytterst utför myndighetsutövningen att examinera litteraturen (den som "skriver under").
  • poängsättningen av varje moment i litteraturkursen. En genomsnittlig bok inom ämnesområdet ger i storleksordningen 5 hp, men det kan förstås variera beroende på boken/böckernas omfång.

Litteraturkursen bör vara så sammansatt att den både ger fördjupning inom avhandlingsområdet och viss breddning utanför detsamma.

Formerna för litteraturtentamen är fria, alltifrån individuell muntlig (eller skriftlig) tentamen till gruppdiskussioner, seminarier eller t.ex. kortare föredrag om bokens innehåll och budskap.

Poäng för nationella och internationella möten

  • Poster (1,5 hp)
  • Föredrag (3 hp)
Sidansvarig:

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse