Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsrepresentantens roll och ansvar

Institutionsrepresentantens roll är knuten till en handledarkommitté

Den består av:

Övergripande roll

Institutionsrepresentanten övergripande roll är att ansvara för kvaliteten och innehållet i forskarutbildningen på doktorandnivå.

Uppgifter

Sammankallande i handledarkommittén

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal (där hela handledarkommittén är samlad)
  • Ett doktorandsamtal per termin, förslagsvis (eller senast) maj och november
  • Studierektorn påminner
  • Diskutera framsteg, problem, lösningar, planerade kurser och konferenser
 • att ansvara för årliga uppföljningar av den individuella studieplanen
  • Vid doktorandsamtalet under höstterminen
  • Uppdatering av forskningsplanen, poäng för kurser med mera
  • Föra in uppgifterna i LADOK
  • Uppdaterad och underskriven studieplan insändes till studierektorn för forskarutbildningen inom en vecka (som skickar den vidare till administratör för arkivering)
 • att skriftligen rapportera till studierektorn för forskarutbildningen efter varje doktorandsamtal på blanketten Doktorandsamtal (pdf, 334 kB, ny flik)
 • att ha en granskande roll gentemot både doktorand och handledare

Organisera halvtidsseminarium

 • diskutera och planera halvtidskontrollen med doktoranden
  • Både den skriftliga (rapporten) och det muntliga (seminariet)
 • ansvara för att organisera halvtidsseminarium
  • Boka tid och sal, annonsera ut halvtidsseminariet till doktorandens enhet
  • I samråd med handledaren utse en opponent
  • Fungera som ordförande vid seminariet
 • skriftligen rapportera doktorandens betyg till studierektorn för forskarutbildningen på blanketten Resultat av halvtidsutvardering (pdf, 149 kB, ny flik)

Organisera disputationen

 • diskutera och planera disputationen med doktoranden och handledarkommittén
  • Innehållet i avhandlingen, disputationsdatum, viktiga deadlines
  • Kvalitetskontroll: Är forsknings- och avhandlingskvaliteten på den nivån som krävs för doktorstitel vid Lunds universitet? Är alla kursfordringar uppfyllda?
 • diskutera doktorandens fortsatta karriär
 • ansvara för att organisera disputationen
  • Boka tid och sal, annonsera ut disputationen till doktorandens enhet och Inger Ekström (Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se)
  • I samråd med handledaren i god tid utse en opponent och en betygsnämnd
  • Sända in anmälan om disputation
  • Fungera som ordförande vid disputationen eller delegera uppgiften

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)