Institutionsrepresentantens roll och ansvar

Institutionsrepresentantens roll är knuten till en handledarkommitté

Den består av:

Övergripande roll

Institutionsrepresentanten övergripande roll är att ansvara för kvaliteten och innehållet i forskarutbildningen på doktorandnivå.

Uppgifter

Sammankallande i handledarkommittén

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal (där hela handledarkommittén är samlad)
  • Ett doktorandsamtal per termin, förslagsvis (eller senast) maj och november
  • Studierektorn påminner
  • Diskutera framsteg, problem, lösningar, planerade kurser och konferenser
 • att ansvara för årliga uppföljningar av den individuella studieplanen
  • Vid doktorandsamtalet under höstterminen
  • Uppdatering av forskningsplanen, poäng för kurser med mera
  • Föra in uppgifterna i LADOK
  • Uppdaterad och underskriven studieplan insändes till studierektorn för forskarutbildningen inom en vecka (som skickar den vidare till administratör för arkivering)
 • att skriftligen rapportera till studierektorn för forskarutbildningen efter varje doktorandsamtal på blanketten Doktorandsamtal (pdf, 334 kB, ny flik)
 • att ha en granskande roll gentemot både doktorand och handledare

Organisera halvtidsseminarium

 • diskutera och planera halvtidskontrollen med doktoranden
  • Både den skriftliga (rapporten) och det muntliga (seminariet)
 • ansvara för att organisera halvtidsseminarium
  • Boka tid och sal, annonsera ut halvtidsseminariet till doktorandens enhet
  • I samråd med handledaren utse en opponent
  • Fungera som ordförande vid seminariet
 • skriftligen rapportera doktorandens betyg till studierektorn för forskarutbildningen på blanketten Resultat av halvtidsutvardering (pdf, 149 kB, ny flik)

Organisera disputationen

 • diskutera och planera disputationen med doktoranden och handledarkommittén
  • Innehållet i avhandlingen, disputationsdatum, viktiga deadlines
  • Kvalitetskontroll: Är forsknings- och avhandlingskvaliteten på den nivån som krävs för doktorstitel vid Lunds universitet? Är alla kursfordringar uppfyllda?
 • diskutera doktorandens fortsatta karriär
 • ansvara för att organisera disputationen
  • Boka tid och sal, annonsera ut disputationen till doktorandens enhet och Inger Ekström (Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se)
  • I samråd med handledaren i god tid utse en opponent och en betygsnämnd
  • Sända in anmälan om disputation
  • Fungera som ordförande vid disputationen eller delegera uppgiften