Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rangordning av sökande till ett studiestöd

När man har utlyst ett studiestöd måste handledaren rangordna de sökande. Enligt Högskoleförordningen skall antagningen baseras på en bedömning av de sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och bedömningen skall baseras främst på meriter från den grundläggande utbildningen.

De meriter som kan bedömas är bredd, djup och relevans samt självständigt arbete. Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet anger dessutom att bedömningen i första hand skall gälla de kurser som lästs inom fil.kand.-examen eller fil.mag.-examen.

Av bedömningskriterierna kommer bredd och djup främst att grunda sig på vilka kurser som följts samt på uppnådda resultat. Relevans och självständighet kommer att grundas på examensarbetets ämnesområde samt den bedömning det fått vid examinationen. Bland dessa bedömningsgrunder är självständigheten en mycket viktig komponent, eftersom den är en mycket viktig egenskap för den fortsatta verksamheten som forskarstuderande.

Handledaren skall skriftligt rangordna de sökande enligt de ovan nämnda kriterierna (på engelska i fall det finns utländska sökande). Ett exempel av en sådan rangordning av fyra sökande till ett studiestöd i funktionell zoologi kan man se i detta exempel på rangordning (pdf; 165 kB).

Sidansvarig:

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskolor

Personaladministratörer

Elin Johansson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 79 21
E-post: Elin [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Anne Liljendahl
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 93 50
E-post: Anne [dot] Liljendahl [at] biol [dot] lu [dot] se

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen