När du blir antagen som doktorand blir du automatiskt registrerad i Ladok.

Däremot måste de kurser som du läser inom forskarutbildningen rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok. Du rapporterar dina kurser och annat som ska registreras i LADOK på blanketten Registrering i LADOK (pdf, 153 kB, ny flik). Skicka ifylld och underskriven blankett till Anna Lindqvist eller Annika Hecktor.

Föreskrifter om rapportering av forskarstuderande i LADOK på Lunds universitets medarbetarwebb.

LADOK-registrerare

Akvatisk ekologi, Biodiversitet, Molekylär cellbiologi

Anna Lindkvist
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 78 50
E-post: Anna [dot] Lindkvist [at] biol [dot] lu [dot] se

Evolutionär ekologi, Funktionell zoologi, MEMEG

Annika Hecktor
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 92 12
E-post: Annika [dot] Hecktor [at] biol [dot] lu [dot] se

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se