Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En doktorandtjänst varar i regel fyra år men vi skriver anställningsbeslutet för ett år i taget. Efter fyra år kan vi förlänga anställningen för bland annat föräldraledighet och institutionstjänstgöring.

Spara din dokumentation

Lämna samtliga underlag för förlängning av anställningen till personaladministratören minst en månad före aktuellt förordnande upphör. Det krävs ett underlag på minst 5 arbetsdagar för att du ska få förlängning av din anställning.

Det är bra om du själv för noteringar kring VAB (vård av barn), sjukdom, föräldraledighet, studentfacklig verksamhet och praouppdrag. För undervisning ska du kunna redovisa vilka kurser du undervisat på samt under vilka terminer. Du måste lämna in underlag till personaladministratören som styrker studentfacklig verksamhet (protokoll eller underlag) och praoverksamhet för att få förlängning på grund av detta.

Vad ger förlängning?

Följande ger förlängning enligt föreskrifterna på naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

 • Undervisning (institutionstjänstgöring)
  Personaladministratör räknar utifrån kursboksluten ut hur många timmars undervisning doktoranden har genomfört och hur lång förlängning undervisningen motsvarar. Förlängningsperioden räknas ut enligt formeln undervisningstimmar/årsarbetsdagar*365.
 • Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt praoansvar
  Vi förlänger din doktorandanställning i enlighet med de riktlinjer som finns på fakulteten för förlängning av de olika uppdragen. Samma formel gäller här som för undervisning. Ta kontakt med personaladministratören för närmare upplysningar.
 • Sjukdom
  Under utredning. Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. Sjukfrånvaron rapporteras in via primula webb (på Lunds universitets Medarbetarwebb finns info om vad som gäller vid sjukdom), detta utgör sedan underlag till förlängning av doktorandanställningen.
 • Föräldraledighet
  För att vara föräldraledig måste du söka tjänstledighet på särskild blankett "ledighetsansökan" (på Medarbetarwebben) som lämnas till personaladministratören och därefter skriver prefekten under.
 • VAB-Vård av barn, tillfällig föräldrapenning.
  Under utredning. Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. För att få rätt till förlängning måste du rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning i Primula webb. Du måste även rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan.

Kontakta personaladministratören om du har några frågor.

Administratörer personalfrågor

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se