Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förlängning

En doktorandtjänst varar i regel fyra år men vi skriver anställningsbeslutet för ett år i taget. Efter fyra år kan vi förlänga anställningen för bland annat föräldraledighet och institutionstjänstgöring.

Spara din dokumentation

Lämna samtliga underlag för förlängning av anställningen till personaladministratören minst en månad före aktuellt förordnande upphör. Det krävs ett underlag på minst 5 arbetsdagar för att du ska få förlängning av din anställning.

Det är bra om du själv för noteringar kring VAB (vård av barn), sjukdom, föräldraledighet, studentfacklig verksamhet och praouppdrag. För undervisning ska du kunna redovisa vilka kurser du undervisat på samt under vilka terminer. Du måste lämna in underlag till personaladministratören som styrker studentfacklig verksamhet (protokoll eller underlag) och praoverksamhet för att få förlängning på grund av detta.

Vad ger förlängning?

Följande ger förlängning enligt fakultetens föreskrifter på naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

 • Undervisning (institutionstjänstgöring)
  Personaladministratör räknar utifrån kursboksluten ut hur många timmars undervisning doktoranden har genomfört och hur lång förlängning undervisningen motsvarar. Förlängningsperioden räknas ut enligt formeln undervisningstimmar/årsarbetsdagar*365.
 • Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer samt praoansvar
  Vi förlänger din doktorandanställning i enlighet med de riktlinjer som finns på fakulteten för förlängning av de olika uppdragen. Samma formel gäller här som för undervisning. Ta kontakt med personaladministratören för närmare upplysningar.
 • Sjukdom
  Under utredning. Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. Sjukfrånvaron rapporteras in via primula webb (på LUs Medarbetarwebb finns info om vad som gäller vid sjukdom), detta utgör sedan underlag till förlängning av doktorandanställningen.
 • Föräldraledighet
  För att vara föräldraledig måste du söka tjänstledighet på särskild blankett "ledighetsansökan" (på Medarbetarwebben) som lämnas till personaladministratören och därefter skriver prefekten under.
 • VAB-Vård av barn, tillfällig föräldrapenning.
  Under utredning. Kontakta personaladministratör för information om vad som gäller. För att få rätt till förlängning måste du rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning i Primula webb. Du måste även rapportera in VAB/ Tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan.

Kontakta personaladministratören om du har några frågor.

Sidansvarig:

Personaladministratörer

Sara Bengtsson
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 93 50
E-post: Sara [dot] Bengtsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Elin Johansson
Tjänstledig

Adam Niekrasz
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 02 85
E-post: Adam [dot] Niekrasz [at] biol [dot] lu [dot] se

Izabella Sec
Personaladministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046-222 79 21
E-post: Izabella [dot] Sec [at] biol [dot] lu [dot] se

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen