Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hampus Petrén

Doktorand

Jag har ett brett intresse för ekologi och evolution hos växter och insekter, med ett fokus på den evolutionära ekologin av blommors signaler och interaktioner mellan växter och insekter. Efter kandidat- och mastersstudier vid Uppsala universitet fortsätter jag nu med mina forskarstudier vid Lunds universitet.

I mitt doktorandprojekt använder jag mig av den alpina, korsblommiga växten fjälltrav, Arabis alpina, för att studera förhållandena mellan växters parningssystem, blommors signaler och växt-insekt interaktioner. Hos en del arter av växter, däribland fjälltrav, är vissa populationer själv-inkompatibla, medan andra populationer är själv-kompatibla och i vissa fall även självpollinerande. Jag använder mig av experiment både i fält och i växthus för att undersöka olika europeiska populationer av fjälltrav som uppvisar just sådana variationer i parningssystem. På så vis vill jag utforska olika aspekter av den evolutionära ekologin hos fjälltrav och insekterna som den interagerar med, med målet att förstå mer om hur ekologiska interaktioner formar evolutionära processer och mönster. Mer specifikt studerar jag (1) hur parningssystemet hos lokala populationer påverkar blomsignaler såsom blommornas storlek och doft, (2) graden av reproduktiv isolering mellan populationer med olika parningssystem, (3) betydelsen av lokal selektion för differentiering hos olika populationer av fjälltrav, och (4) effekten sådan differentiering har för värdväxtpreferens hos fjärilar som använder fjälltrav för att lägga ägg på. Utöver mitt doktorandprojekt är jag också intresserad av hur genetiska, fysiologiska och miljömässiga faktorer påverkar värdväxtpreferenser hos vitfjärilar.

Sidansvarig:
Hampus Petrén
E-post: hampus [dot] petren [at] biol [dot] lu [dot] se

Doktorand

Biodiversitet

Sölvegatan 37, Lund

50

Forskargrupp

Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter

Handledare

Huvudhandledare

Magne Friberg

Biträdande handledare

Jadranka Rota