Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Zoofysiologi

Vi undersöker hur kroppen fungerar. Vi studerar allt från enstaka celler till stora organ. Vår forskning får betydelse inom så skilda områden som medicin och jordbruk.

Två kvinnor sitter i laboratoriet och tittar på en skärm.
Stina Oredsson och Helena Fritz i laboratoriet. Foto: David O'Carroll

Bredd och djup

Zoofysiologi handlar om hur djurs, även människors, kroppar fungerar. Ett brett forskningsområde som täcker det mesta från studier av enskilda molekyler i celler till att undersöka hela system bestående av olika kroppsorgan. Inte minst hur dessa organ utvecklas och svarar på stress och infektioner.

Vi intresserar oss bland annat för sinnesorgan som syn, känsel och lukt. Hur har de utvecklats evolutionärt? Vilka mekanismer ligger bakom att exempelvis blomflugor eller bananflugor via sinnesintryck kan samla in mängder med information i sina pyttesmå hjärnor? Vad gör de med all information? Sållas en del bort och i så fall vad? Hur använder flugorna informationen?

Ett annat exempel på forskningsområde är cancer och hur behandlingen kan utvecklas för att effektivt angripa cancerceller och inte friska celler. Vi studerar också hur cancerforskningen kan nå framgångar utan att använda sig av djurförsök.

Framgång genom tvärvetenskap

Bredden på vår forskning och den ökade kunskap om kroppens funktioner som vi bidrar med får betydelse inom andra vetenskaper, bland annat medicin och miljöforskning.

Våra studier och de resultat vi kommer fram till påverkar så vitt skilda områden som jordbruk och industri. Det kan handla om att våra rön ligger till grund för utvecklingen av nya medel som skyddar grödor mot skadeinsekter. Det kan också handla om att våra resultat om exempelvis insekters syn och sätt att navigera bidrar till utvecklingen av nya styrsystem inom fordonsindustrin.

Zoofysiologi är till stor del tvärvetenskaplig och vår framgång beror mycket på att vi bedriver ett tätt samarbete med andra forskargrupper inom andra discipliner. Bland annat samarbetar vi med andra grupper och enheter på biologiska institutionen i Lund, men också med forskare inom fysik, medicin och teknik.

Sidansvarig:

Kontakt & adress

Kontakt:
Olle Anderbrant
Professor, Enhetschef för Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 49 97
E-post: Olle [dot] Anderbrant [at] biol [dot] lu [dot] se

För leveranser:
Biologihuset
allmänna leveranser
Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Kontaktperson: Camilla Björklöv,
Telefon: +46 46 222 43 55 
E-post: camilla [dot] bjorklov [at] biol [dot] lu [dot] se