Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Växtbiologi

Vårt intresse är växter. Vi intresserar oss för molekylära mekanismer som påverkar växternas samspel med den miljö de lever i. Vi fokuserar även på evolutionära processer, bland annat de mekanismer som bestämmer hur växtpopulationer sprids geografiskt och över tid.

Växthuset utanför Biologihuset på vintern
Foto: Allan Rasmusson

Livsviktiga och utsatta

Vår forskargrupp bildades genom en sammanslagning av de gamla forskargrupperna Molekylär växtbiologi och Växtekologi och systematik. Det som förenar alla i gruppen är vårt intresse för växter.

Växter är livsviktiga för oss människor. De förser oss med energi, läkemedel, byggmaterial, mat och kläder. Utan växter skulle vi inte kunna andas. Andra organismer är också helt beroende av växter. Men samtidigt som växterna är nyttiga är de utsatta. Inte minst för skadliga miljöfaktorer då de tar upp vatten och näringsämnen från jorden och ljus och gaser från luften.

Molekylära mekanismer

För att överleva har växterna utvecklat komplicerade system för att kunna kontrollera olika processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts ner och omsätts. Vi studerar de här systemen och processerna på molekylär nivå. Det vill säga de molekylära mekanismer som har betydelse för växternas samspel med ekosystemen de lever i.

Ett mål är att ta reda på hur och varför växter stressas och vad som måste till för att de ska klara sig. Bland annat forskar vi på biologisk behandling för att stärka växters skydd mot sjukdomar och öka tillväxten. Vår forskning ökar kunskapen om växters samspel och förhållande till andra organismer och faktorer i livsmiljön. Ett exempel är hur förändrat pH-värde i jorden påverkar. Andra exempel är mängden nederbörd och temperaturförändringar.

Vy inifrån växthuset vid Geneticum
Foto: Erling Jirle

Historiens betydelse för dagens mångfald

Vår forskargrupp kartlägger hur olika växter samspelar med, och påverkar varandra. Vidare studerar vi hur den omgivande miljön påverkar och påverkas av växterna. Vi analyserar och klassificerar växter och försöker härleda deras evolutionära släktskap.

Vi arbetar både med grundforskning och med aktuella problem inom naturvård och miljöskötsel. Våra forskningsmetoder är många; allt från fältstudier och experiment till molekylära undersökningar kemiska analyser. En av de frågor som vi söker svar på är vilka historiska faktorer i växtligheten som har bestämt dagens biologiska mångfald.

Ett annat exempel på vår forskning är studier av hur arter anpassar sig till ändrade växtförutsättningar, exempelvis förändringar i landskapet.

Majsblad fotograferat i mikroskop.
Majsblad.

Kontakt

Vi sitter både i Biologihus A på Sölvegatan 35 och på tredje våningen i Ekologihuset på Sölvegatan 37 i Lund.