Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Systematisk biologi

Vi vill förstå hur olika grupper av organismer är släkt med varandra och hur evolutionen har diversifierat dem.

Gruppfoto Systematisk biologi

Mångfald och härstamning

Forskargruppen Systematisk biologi förklarar och drar slutsatser av den evolutionära historien av liv på vår planet. Vi försöker bestämma det evolutionära förhållandet mellan arter. Ett mål är att förstå varför vissa grupper av organismer är mer diversa än andra, och vi studerar faktorer som kan ha bidragit till den mångfald vi ser idag.

Forskningsfältet systematik har genomgått en smärre revolution de senaste decennierna. För att dra slutsatser om livets utveckling och evolutionära historia använder vi enorma mängder molekylär data. Dessa data ger oss möjlighet att studera genetiska likheter och skillnader. På så vis försöker vi slå fast härstamningen.

Ser framtiden i historien

Molekylärbiologins data har således lett att vi intresserar oss för mer än bara taxa och indelning i exempelvis arter, släkten och familjer och deras relation till varandra. Molekylära data öppnar nya möjligheter att kartlägga förgreningen på släktskapsträd, så kallat fylogenetiskt träd. Vi kan få information om när och var olika linjer skilts från varandra. Vi kan också få information om arters utdöende.

Livets mångfald är fascinerande och hela tiden förändras världen framför våra ögon. Det är viktigt att förstå hur olika förändringar påverkar den biologiska mångfalden. Genom att blicka bakåt och undersöka hur, när och varför arter bildats eller dött ut kan vi förhoppningsvis bidra med viktiga ledtrådar till vad som kommer att hända i framtiden. I forskargruppen Systematisk biologi använder vi de senaste algoritmerna och laboratoriemetoderna för att studera det mångfacetterade livet.

Sidansvarig:

Kontakt

Niklas Wahlberg
Professor
Biodiversitet

Museichef
Biologiska muséet

Telefon: 046 222 31 02
E-mail: Niklas [dot] Wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Jadranka Rota
Museiintendent
Biologiska muséet

Telefon: 046 222 84 57
E-mail: jadranka [dot] rota [at] biol [dot] lu [dot] se