Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Molekylär växtbiologi

Vi i forskargruppen Molekylär växtbiologi är särskilt intresserade av de molekylära mekanismer som är inblandade i och påverkar växternas samspel med miljön som de lever i.

Växthus utifrån på kvällen.
Foto: Allan Rasmusson

Livsviktiga och utsatta

Växter ger människor syre att andas, mat att äta och trä och fibrer att bygga hus och tillverka kläder av. Förnyelsebar energi och många läkemedel kommer också från växtriket. Växter är livsmiljö för många andra organismer.

Samtidigt som växter är livsviktiga för mänskligheten är de också utsatta. De är mottagliga för diverse skadliga miljöfaktorer när de tar upp vatten och näringsämnen från jorden och ljus och gaser från luften.

För att överleva den stress detta innebär har växterna utvecklat komplicerade system för att kontrollera exempelvis tillväxt och metabolism, det vill säga olika processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts ner och omsätts.

Vi studerar dessa system och processer på molekylär nivå.

Växter i växthus.
Foto: Erling Jirle

Molekylära mekanismer

Det innebär att vi fokuserar på molekylära mekanismer som har betydelse för växternas samspel med de ekosystem de lever i. Vi undersöker membran och cellernas olika delar, organellerna. Vi studerar metabolism och redoxföreningar.

Vi försöker ta reda på hur och varför växter stressas och vad som måste till för att de ska klara sig. Bland annat studerar vi biologisk behandling med målet att stärka växters skydd mot sjukdomar och öka tillväxten.

Gruppens forskning leder till ökad kunskap om växters samspel med andra organismer och hur växterna förhåller sig till olika faktorer i sin livsmiljö, både den biotiska och den abiotiska miljön. Några exempel är hur förmultnade organismer eller förändrat pH-värde i jorden påverkar. Det kan också röra sig om fysikaliska faktorer som nederbörd, temperatur och solljus.

Majsblad
Majsblad.
Sidansvarig:
Mikrofoto

Kontakt

Allan Rasmusson
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 93 81
E-post: Allan [dot] Rasmusson [at] biol [dot] lu [dot] se

Adress

Biologiska institutionen/Molekylär växtbiologi
Biologihus A
Sölvegatan 35
223 62 Lund