Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bakteriers anpassning till stress

Bakteriers anpassning till stress

Stressade bakterier
Stressade bakterier...

Allt liv på jorden är beroende av processer som bakterier spelar avgörande roller i. Bakterier har en fantastisk förmåga att leva i och anpassa sig till de mest varierande miljöer. I jord förekommmer till exempel upp till tio tusen olika arter. För att bevara denna mångfald och för att överleva har dessa organismer utvecklat en rad olika system som vid ändrade yttre förutsättningar kan aktiveras. Dessa så kallade adaptiva svar omfattar system för mätning av aktuella miljöförhållanden samt för aktivering av gener vars produkter behövs för överlevnad.

Vi studerar bakteriers förmåga att anpassa delar av de system som används för energikonservering till ändrade miljöförhållanden. Hos en del bakterier görs den livsnödvändiga kemiska energin tillgänglig genom att förbränningen av olika kemiska ämnen är kopplad till omvandlingen av syrgas till vatten. Ungefär 90 procent av denna omvandling av syrgas i vår miljö är katalyserad av en grupp enzym som kallas respiratoriska oxidaser. Bakterier kan oftast tillverka flera olika respiratoriska oxidaser. Vi har till exempel visat att jordbakterien Bacillus subtilis kan tillverka upp till fyra olika respiratoriska oxidaser. En del av dessa enzym finns endast under speciella förhållande såsom då tillgången på syrgas är begränsad. Forskningen syftar till att försöka besvara frågor rörande denna mångfald av respiratoriska oxidaser och hur bakterier kan känna av att till exempel syrehalten i deras omgivning minskar eller ökar. Vi försöker även att förstå hur en del av dessa enzym är konstruerade och hur de fungerar i detalj.

Bakterier kan försvara sig mot en rad giftiga föreningar som förekommer naturligt i deras miljö. Nedbrytningsprodukter från växtmaterial innehåller en viss typ av fettsyror vilka en del bakterier är känsliga för. Vi studerar en grupp enzym kallade cytokrom P450 som kan vara inblandade i försvaret mot dessa giftiga fettsyror. P450-enzymer förekommer förutom hos bakterier även hos människor, där en del av dessa enzymers uppgift är att omvandla fettlösliga föreningar till mera vattenlösliga former, som kroppen lättare kan utsöndra. Ibland leder deras aktivitet till oönskade sidoeffekter vilka kan ge upphov till cellskador, mutationer och olika former av cancer. Genom att studera dessa enzym från bakterier kan vi även skaffa oss viktiga kunskaper som har betydelse för förståelsen av hos människa förekommande P450-enzymer.

Sidansvarig:

KONTAKT

Claes von Wachenfeldt
Molekylär Cell Biology

Telephone: +46 46-222 86 22
E-mail: claes [dot] von_wachenfeldt [at] biol [dot] lu [dot] se