Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mikrobiologigruppen

Inom Mikrobiologigruppen specialiserar vi oss på så kallade gram-positiva bakterier. Flera är viktiga inom såväl medicin som industri, exempelvis som producenter av antibiotika.

Bilden visar på cellnivå var ett särskilt protein (DivIVA) finns lokaliserat i mycel av en jordbakterie (Streptomyces coelicolor).
Bilden visar på cellnivå var ett särskilt protein (DivIVA) finns lokaliserat i mycel av en jordbakterie (Streptomyces coelicolor). Foto: Fanny Passot

Livets pigment

Till gram-positiva bakterier hör medicinskt betydelsefulla bakteriesläkten som stafylokocker, streptokocker och mykobakterier. Även streptomyces (mögelbakterier) och bacillus, arter som producerar olika enzym eller antibiotika, är grampositiva. I vår forskning specialiserar vi oss på deras molekylära och cellbiologiska aspekter.

I ett projekt undersöker vi hemmolekyler, ibland kallade livets pigment eftersom de är nödvändiga för att celler ska kunna andas och för fotosyntes. Resultaten av forskningsprojektet ger ökad kunskap om grundläggande livsprocesser i celler.

Detaljerad förståelse av sjukdomsalstrande bakterier och omsättningen av hem ökar möjligheterna att förhindra och behandla sjukdomstillstånd. Projektet bidrar med kunskap när nya läkemedel framställs.

Bakteriers inre liv

I ett annat forskningsprojekt studerar vi bakteriernas inre liv. Bakterier har ett cellskelett, kallat cytoskelett som bildar strukturer av proteintrådar inuti bakteriecellen. Den kunskap som projektet bidrar med är användbar i utvecklingen av nya antibakteriella substanser, viktigt inte minst med tanke på ökad antibiotikaresistens.

Bakteriernas cytoskelett är lämpliga måltavlor för små molekyler som hämmar bakteriernas funktion och på så vis stoppar deras tillväxt eller dödar dem. Forskningen är främst relevant för utveckling av ny behandling av tuberkulos.

Bakterier spelar avgörande roller i processer som är viktiga för allt liv på jorden. Bakterierna är anpassningsbara och har utvecklat olika system som aktiveras när de yttre förutsättningarna förändras. I ett tredje projekt studerar vi detta; bland annat undersöker vi hur bakterier kan känna av om syrehalten i omgivningen minskar eller ökar.

Bilden visar på atomnivå hur ett protein (Rex) reglerar en gen genom att binda till DNA.
Bilden visar på atomnivå hur ett protein (Rex) reglerar en gen genom att binda till DNA. Bild: Claes von Wachenfeldt
  Sidansvarig:
  Petriskål

  Kontakt

  Lars Hederstedt
  Professor
  Molekylär cellbiologi

  Telefon: 046-222 86 22
  E-post: Lars [dot] Hederstedt [at] biol [dot] lu [dot] se

  Adress

  Biologiska institutionen
  Biologihus A
  Sölvegatan 35
  223 62 Lund

  Forskare på labbet