Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Livshistoria och funktionell ekologi

Vår forskning handlar om hur individers investeringar i reproduktion och överlevnad leder till olika handlingar och strategier vid livsval.

Blåmes

Strategier och livsval

Vi undersöker individers strategier och val i livet. Vi studerar hur de skapar strategier för att lyckas överleva och reproducera sig själva genom att investera och satsa både tid och energi. Men resurserna är begränsade och individer måste fatta beslut om hur de ska fördela sin tid och energi. Fördelningen är en kompromiss och leder i sin tur till olika handlingar.

Den som investerar stora delar av sina resurser på att leta efter mat för att själv överleva kan inte satsa lika mycket tid och energi på att reproducera sig. Eller tvärtom. Kompromisser av det slaget är hörnstenen i olika teorier om individers livsval och strategier. Vi studerar fysiologiska, kroppsliga, anpassningar och begränsningar för att förstå hur evolutionen har skapat sådana strategier.

Vår forskning handlar också om hur ekologiska förutsättningar, det vill säga samspelet med miljön som individer lever i, bidrar till att skapa förutsättningar för optimala strategier. Det kan handla om hur mänskliga aktiviteter påverkar andra djur och deras livsval. Ett exempel är att fåglar kan välja att bosätta sig i städer för att tillgången på mat kan vara bättre där än i skogen. Samtidigt kan det finnas andra faktorer i staden som påverkar negativt. Föroreningar och buller är två exempel.

Tid, mat och avkommor

För att överleva och samtidigt maximera sin reproduktionsförmåga gäller det således att kompromissa med sina resurser på bästa sätt. Om en individ lägger mycket tid på att leta föda resulterar det i få men stora avkommor. Om en individ däremot lägger mindre tid på att leta efter mat finns mer tid att reproducera sig. Resultatet blir då fler men små avkommor.

En individs allmäntillstånd begränsar dess valmöjligheter. En infektionskänslig fågel med liten motståndskraft mot parasiter är mer begränsad i sina valmöjligheter än en fågel med hög motståndskraft mot infektioner och parasiter. Tillsammans med miljön som individen lever i sätter allmäntillståndet gränsen för individen när den optimerar sin strategi vid livsval.

Det mesta av vår forskning är baserad på fältexperiment ute i naturen. Bland annat studerar vi fåglar som häckar i fågelholkar.

En fågelholk med ett nummer på.

Sidansvarig:
Kajor

Kontakt

Jan-Åke Nilsson
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 45 69
E-post: Jan-Ake [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se