Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Könsskillnadernas genetik

Vi forskar på olika sidor av genetiken bakom könsskillnader. Bland annat sexuell selektion, könskonflikter, den evolutionära utvecklingen av könskromosomer och av olikheter mellan hanar och honor inom samma art. Forskargruppen arbetar i gränslandet mellan evolutionär ekologi och genomik, det vill säga studiet av arvsmassa.

Ett gruppfoto på forskargruppens medlemmar uppställda utomhus.

Vi jobbar med könsskillnadernas genetik (från vänster till höger): Pallavi Chauhan, Yesbol Manat, Qinyang Li, Bengt Hansson, Jessica Abbott, Aivars Cirulis, Hanna Sigeman, Suvi Ponnikas och Georgios Katsianis.

Könens konflikter och kromosomer

Vi försöker bland annat ta reda på hur könsskillnader uppstår och den bakomliggande evolutionära utvecklingen. Vilka är orsakerna till så kallad könsdimorfism, det vill säga att hanar och honor av samma art kan vara olika stora, ha olika färg och låta helt olika?

Och vad är det som genetiskt ligger bakom att hanar och honor kan samarbeta men har olika mål med samarbetet, exempelvis när det gäller att föda upp ungar? Vilka vägar har den genetiska evolutionen tagit för att det ska uppstå sådana könskonflikter, och vilken betydelse har miljö och föda för den evolutionära processen?

Vi studerar könskromosomer, deras evolution och genetiska uttryck. Hos många arter är könskromosomer starkt skilda åt. Mycket forskning återstår och bristen på detaljerad kunskap gör att vi ännu inte helt kan förklara vissa frågor inom biologin, bland annat ovan nämnda konflikter där honors och hanars intressen inte sammanfaller. Vi undersöker om, och i så fall hur, sådana konflikter driver könskromosomernas evolution.

Evolution och nya arter

Vi undersöker hur nya arter bildas. Vi studerar genetiken bakom artbildningen och försöker reda ut de evolutionära processerna. Ofta pågår flera evolutionsprocesser samtidigt. Vi försöker kartlägga dem var för sig men också hur de påverkar varandra och vad processerna leder till. Vi studerar vilken roll ekologin, det naturliga urvalet, sexuell selektion och hybrider spelar.

I ett forskningsprojekt undersöker vi hur nya arter bildas bland endemiska fågelarter på isolerade öar i Atlanten. Bland annat försöker vi identifiera de gener som haft betydelse för näbbens evolution hos en av världens ovanligaste fåglar, stenknäcksiskan.

Vi forskar även på flicksländor och undersöker bland annat de evolutionära konsekvenserna när hybrider bildas. Kunskap om hybridisering är viktig, inte minst i skenet av klimatförändringar som leder till att vissa arter flyttar till nya områden med eventuellt nya hybrider som följd.

Könsskillnadernas genetik

Sidansvarig:

Kontakt

Jessica Abbott
Universitetslektor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 93 04
E-post: Jessica [dot] Abbott [at] biol [dot] lu [dot] se

Bengt Hansson
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046 222 49 96
E-post: Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se