Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genetiska markörer i ekotoxikologi

Vi forskar för att förstå hur miljöföroreningar och läkemedelsrester påverkar arvsanlag, reproduktionsförmåga och andra biologiska processer i vattenlevande organismer.

En fisk blir hälld från en spann med vatten till en annan.

Arvsanlag kan förändras

Vårt mål är att vi ska förstå och lyckas identifiera vad som händer inuti organismer som lever i vatten när de utsätts för läkemedelsrester eller miljöföroreningar. Vi vill ta reda på vilka effekterna blir och hur det går till. Vi undersöker också ifall effekterna blir annorlunda om de akvatiska organismerna kommer i kontakt med flera kemikalier samtidigt.

Vi undersöker vilka gener som är måltavlor för miljöföroreningar och hur exponering för föroreningar förändrar en gens transkriptionsmönster, det vill säga hur genens informationsöverföring påverkas. Den sortens påverkan kan innebära att proteiner förändras, något som kan leda till reproduktionsstörningar eller skadade organ.

Vi studerar även genetisk mångfald och om specifika så kallade alleler, genvarianter, kan kopplas till förändringar i arvsanlagen orsakade av miljöföroreningar.

Bättre förutsägelse

I naturen studerar vi vilda populationer som utsatts för miljöföroreningar. I vårt laboratorium undersöker vi under kontrollerade former hur vattenlevande organismer reagerar på olika kemikalier, läkemedelsrester och andra föroreningar. Experimenten gör vi i samarbete med forskargruppen Akvatisk ekologi.

Genom att klarlägga vilka gener som påverkas hoppas vi bättre kunna förutsäga vilken effekt olika kemikalier har på biologiska processer inuti fiskar och andra vattenlevande organismer. Effekterna som kemikalier har på fisk kan få följdeffekter för människor, bland annat genom ändrade rekommendationer för konsumtion av fisk som fångats i förorenat vatten.

En kvinna sitter vid ett bord och tar prover på en fisk.

Sidansvarig:

Kontakt

Maria Hansson
Universitetslektor
Centrum för miljö- och klimatforskning

Telefon: 046-222 46 28
E-post: Maria [dot] Hansson [at] cec [dot] lu [dot] se