Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Experimentell evolution, ekologi och beteende

Vi undersöker olika arters evolution. Vi studerar djurens beteenden, utseende, form och kroppsfunktioner, samt hur de anpassar sig till nya miljöer.

En trollslända sitter på ett grönt blad.
Trollsländan Argia moestra. Foto: Erik Svensson.

Evolutionen förändrar egenskaper

Arter utvecklas evolutionärt. Det är en följd av bland annat naturligt och sexuellt urval i en värld där livsvillkoren ständigt förändras. Några faktorer som är viktiga i evolutionen är konkurrens om föda, val av partner, konflikter inom och mellan könen, genetiska faktorer och förändrade livsmiljöer. För att arter ska kunna överleva och anpassa sig måste individer kunna finna hitta partners, reproducera sig och anpassa sig till förändrade miljöer.

Vi intresserar oss för evolutionen och försöker förstå varför den tar olika vägar hos olika arter. Varför evolutionen går snabbt i vissa fall och långsammare i andra fall. Vi undersöker beteenden och reproduktion hos insekter, plattmaskar, vattenloppor, fåglar och reptiler. Vi försöker förstå hur arters egenskaper påverkas av, och samspelar med, den miljö de befinner sig i.

Sprider vår kunskap

Vi arbetar både experimentellt och med observationer, såväl i laboratoriemiljö som i fält. Vi använder olika metoder på olika nivåer, från molekylära analyser och mikroskopi till fältobservationer i naturliga miljöer. Vi använder också matematiska verktyg och statistiska metoder för att bygga teoretiska modeller för att förstå evolutionen.

Genom fältstudier av olika populationer i naturen och i olika laboratorieexperiment undersöker vi hur spridning, genflöde och naturligt och sexuellt urval påverkar arters egenskaper. Den röda tråden i vår gemensamma forskning inom EXEB är att vi kombinerar evolutionsteori och experiment, hela tiden med syfte att förstå evolutionen.

Vi arrangerar regelbundna seminarier där vi för vetenskapliga diskussioner. Våra medlemmar deltar också i utåtriktad populärvetenskaplig verksamhet där vi sprider våra forskningsrön till en bredare allmänhet.

EXEB
EXEB

Bakre raden (från vänster): Erik Svensson, Weizhao Yang, John Waller, Tobias Uller, Katrine Lund-Hansen och Reinder Radersma
Främre raden (från vänster): Nathalie Feiner, Hanna Laakkonen, Jessica Abbott, Katie Duryea, Anna Nordén och Beatriz Willink

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Uller
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se