Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolutionsbiologi

Alla levande varelser är resultat av evolutionära processer som började för miljarder år sedan och som fortfarande pågår. I forskargruppen Evolutionsbiologi försöker vi att förstå hur de processerna fungerar.

Collage med små djurembryon och en fylogenetiskt träd

Samarbete ger kunskap

Grunderna inom evolutionen är enkla: variation och ärftlighet samt att vissa varianter får fler avkommor än andra. Tillsammans ger de upphov till naturligt urval och en mångfald av liv, väl anpassat för sin omgivning.

Men den biologiska verkligheten är allt annat än enkel. Evolutionsbiologens trick är därför att först zooma in på det som försiggår i cellen, kroppen eller ekosystemet, och sedan – när man zoomar ut – behålla endast de samband som bidrar till att förklara hur förändringar sker över tid. Ibland räcker det att fokusera på gener. Ofta behövs mer än så. För att förstå evolutionen samarbetar vi därför med andra discipliner; molekylär- och utvecklingsbiologi såväl som ekologi. Vi använder oss också av matematiska modeller och analyser.

Inom forskargruppen ägnar vi oss åt såväl empiriska som teoretiska studier. Vi observerar och experimenterar, drar slutsatser och skapar modeller. Inom vissa av våra projekt gör vi jämförande studier för att rekonstruera evolutionära förlopp. Andra projekt förlitar sig mer på experiment för att kartlägga orsakerna till att individer, populationer och arter skiljer sig åt. Det kan exempelvis röra sig om skillnader i utseende, beteende eller andra egenskaper.

En ödla sitter på en sten med berg i bakgrunden.

Ödlor och vattenloppor

Att organismer svarar på och anpassar sig till miljön som de lever i är viktigt för att de ska kunna hålla sig vid liv och utvecklas i enlighet med sina livsbetingelser. I våra forskningsprojekt undersöker vi hur anpassningar uppstår, hur flexibla anpassningar är, och i vilken mån som evolutionens riktning påverkas av hur individer reagerar på miljöförändringar. Vi studerar främst ödlor av olika slag, men även vattenloppor. De senare kan reproducera sig som kloner, vilket gör dem särskilt användbara för att studera hur den tidiga miljön påverkar karaktärer senare i livet eller i följande generationer.

Vi samarbetar med många forskare runt om i världen. Ett exempel är våra undersökningar av ödlors sociala liv och dess strukturer, ett arbete som vi gör tillsammans med University of Tasmania. Ett annat är våra studier av genetiska och ekologiska faktorer som påverkar överföring av gener via hybridisering mellan individer från obesläktade populationer. 

Sidansvarig:
En närbild på en grön ödla som ligger på marken.

Kontakt

Tobias Uller
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se