Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter

Vi är intresserade av skeenden som skapar biologisk mångfald. Två av de mest skiftande och talrika organismgrupperna på jorden är växter och insekter som livnär sig på växter. I vår forskning undersöker vi processerna som har gjort de här grupperna så mångsidiga.

Kollage av bilder på två tistlar och två flugor.

Borrflugan Tephritis conura har specialiserat sig på olika tistelarter (brudborste Cirsium heterophyllum till vänster och kåltistel Cirsium oleraceum till höger). Den har bildat underarter i vissa utbredningsområden, medan den använder olika värdtistlar i Storbritannien. Att undersöka hur specialiseringen formar arvsmassan och morfologin samt vad som förklarar när valfritt, så kallat fakultativt, användande uppstår istället för specialisering är två av våra forskningsprojekt. Foto: T. Diegisser.

Variationer inom och mellan arter

Vi strävar efter att förstå hur variation inom och mellan arter uppkommer. Det gör vi genom att använda flera olika studiesystem. Vart och ett inkluderar växt-och insektsarter som bildar små nätverk där de påverkar varandra. I nätverken undersöker vi mönster hos växtsignaler och försvarsegenskaper.

Vi studerar också insekters värd- och nektarväxtpreferenser. Vi tittar även på hur samspelet påverkas av hur växten och insekten förhåller sig till varandra. Huruvida samspelet präglas av antagonism eller en form av symbios där insekten och växten gynnar varandra.

Överbrygga klyftan mellan zoologi och botanik

Vi studerar också arter som har bytt värd. För att undersöka det genetiska stödet i reproduktiv isolering använder vi hybridarter och hybridzoner. Vår ambition är att förstå hur ekologiska och evolutionära processer samspelar mellan dessa arter, vilket kan öka den biologiska mångfalden.

Vår forskning överbrygger klyftan mellan zoologi och botanik genom att förena undersökningar av djur- och växtekologi, evolution, arvsmassa, beteende och kemisk ekologi.

En död fluga Tephritis conura ligger på ett vitt papper. 

Sidansvarig:

Ett foto på tisteln brudborste, Cirsium heterophyllum.

Kontakt

Magne Friberg
Biträdande universitetslektor, docent
Biodiversitet

Telefon: +46 46 222 8968
E-post: Magne [dot] Friberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Anna Runemark
Forskare
Evolutionär ekologi

Telefon: +46 46 222 3613
E-post: Anna [dot] Runemark [at] biol [dot] lu [dot] se

Gå med i vår grupp

Kontakta Magne Friberg eller Anna Runemark om du är intresserad av att gå med i gruppen.