Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolutionär biologi

Alla levande varelser är resultat av evolutionära processer som började för miljarder år sedan och som fortfarande pågår. I forskargruppen Evolutionär biologi försöker vi att förstå hur processerna fungerar.

Collage med små djurembryon och en fylogenetiskt träd

Samarbete ger kunskap

Grunderna inom evolutionen är enkla: variation och ärftlighet samt att vissa varianter får fler avkommor än andra och att avkommor liknar sina föräldrar. Tillsammans ger de upphov till naturligt urval och en mångfald av liv, väl anpassat för sin omgivning.

Men den biologiska verkligheten är allt annat än enkel. Inom evolutionsbiologin tar vi hänsyn till delar av denna komplexitet för att förklara och förstå hur förändringar sker över tid. För att förstå evolutionen samarbetar vi med andra discipliner – molekylär- och utvecklingsbiologi såväl som ekologi. Vi använder oss också av matematiska modeller och analyser.

Inom forskargruppen ägnar vi oss åt såväl empiriska som teoretiska studier. Vi observerar och experimenterar, drar slutsatser och skapar modeller. Inom vissa av våra projekt gör vi jämförande analyser för att rekonstruera evolutionära förlopp. Andra projekt förlitar sig mer på experiment för att kartlägga orsakerna till så kallade fenotypiska skillnader. Det kan exempelvis röra sig om skillnader i utseende, beteende eller egenskaper, beroende på vilken miljö som organismer lever i.

En ödla sitter på en sten med berg i bakgrunden.

Ödlor och vattenloppor

Att organismer svarar på och anpassar sig till miljön som de lever i är viktigt för att de ska kunna behålla och utveckla sina biologiska funktioner. I våra forskningsprojekt undersöker vi evolution av det slag som innebär en anpassning till miljön, och hur det påverkar olika organismer att genomgå ytterligare evolution.

Ett exempel på forskningsprojekt är våra undersökningar av ödlors sociala liv och dess strukturer, ett arbete som vi gör tillsammans med University of Tasmania. Ett annat projekt handlar om hur arter anpassar sig till en ny miljö som är främmande för dem och hur evolutionen kan skapa nya beteenden och förändra utseende och andra egenskaper.

Djur som interagerar och lever i grupp påverkar varandra, ett socialt lärande. Avkommor tar exempelvis efter sina föräldrar. Över tid kan evolutionen göra att dessa organismer utvecklar nya beteenden och egenskaper som ärvs från generation till generation. Vi försöker kartlägga den processen. Vi forskar på både ödlor och vattenloppor.

Några personer sitter och jobbar på gräset utanför ett hus.

Sidansvarig:
En närbild på en grön ödla som ligger på marken.

Kontakt

Tobias Uller
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 30 94
E-post: Tobias [dot] Uller [at] biol [dot] lu [dot] se