Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolution och ekologi av fenotyper i naturen

Vi fokuserar på olika fenotyper, det vill säga egenskaper och beteenden, i naturliga populationer. Viktigt i vår forskning är att koppla mikroevolutionära processer, som sker under kort tid, med makroevolutionära förändringar under längre tid.

Kollage av bilder på trollsländor och jungfrusländor.

Gränslandet mellan ekologi och evolution

Avsiktligt eller oavsiktligt kan människor påverka evolutionen. Ett exempel är urbaniseringen som leder till förändrade livsförhållanden och levnadssätt för vissa djur. De nya beteenden som skapas kan inom några generationer bli till nedärvda evolutionära avtryck.

I forskargruppen utforskar vi tillsammans olika centrala teman inom ekologi och evolution. Bland annat naturligt och sexuellt urval i naturen och reproduktiv isolering, det vill säga barriärer av olika slag som hindrar två populationer att få gemensam avkomma. Ett exempel är geografiskt avstånd.

Vidare studerar vi fenotypiska olikheter och hur dessa har uppkommit, inte minst vilken betydelse miljön som organismer lever i har för deras beteende och utseende. Ett exempel är olika färg på individer inom en population. Evolutionär dynamik är ett annat område vi undersöker. Hur evolutionen bidrar till att anpassa organismer och hela populationer till förändrade temperaturer är även det ett av våra forskningsfält.

Vårt arbete förbättrar metoder

Vi använder olika verktyg i vår forskning, allt från klassisk populationsgenetik till simulering i modeller. Forskargruppen har en stark tradition av fältexperiment i naturliga miljöer eller under kontrollerade former.

Gruppen strävar efter att göra kvantitativa tester av evolutionära hypoteser. Ett arbete som bland annat bidragit till att förbättra statistiska metoder i samband med studier av naturlig och sexuell selektion.

Olika tillvägagångssätt skapar bredd i vår forskning. Huvudsakligen studerar vi trollsländor och jungfrusländor i fältförsök och i laboratorium. Men vi har även forskat på andra organismer, bland annat skalbaggar, ödlor och strutsar.

Ett diagram över trollsländors fenotyper

Utvalda publikationer

Sidansvarig:
Ordmoln

Kontakt

Erik Svensson
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 38 19
E-post: Erik [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se