Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolution och ekologi av fenotyper i naturen

Kollage av bilder på trollsländor och jungfrusländor.

Mikro- och makroevolution

Vår forskning är utgör en helhet och fokuserar på fenotyper i naturliga populationer i gränslandet mellan evolution och ekologi. Bland det viktigaste i vår forskning är att binda ihop mikroevolutionära processer, som sker under en kort tidsperiod, med makroevulotionära förändringar under längre tid. Tillsammans utforskar vi olika centrala teman inom ekologi och evolution, bland annat naturlig och sexuell selektion i naturen, evolutionär dynamik, synlig fenotypisk mångformighet (t. ex färgmångformighet), frekvensberoende evolutionär dynamik, evolutionen av reproduktiv isolering, kvantitativ genetik hos evolutionen av egenskaper, kanalisering och fenotypisk plasticitet. Ett annat växande tema i vårt labb är evolution av temperaturanpassning och temperaturplasticitet.

Kombination av teori och experiment

Vår forskning är teoribaserad och vi använder olika modelleringsverktyg, från klassisk populationsgenetik till simulering i modeller. Vi är även empiriker och litar på vår starka tradition av fältexperiment i naturliga miljöer eller under kontrollerade former. Vi strävar efter att göra kvantitativa tester av evolutionära hypoteser. Vi har bidragit till att förbättra statistiska metoder för studier av naturlig och sexuell selektion och utvecklat fylogenetiska resurser för jämförande analyser.

Ett diagram över trollsländors fenotyper

Komplementerade forskningssätt

Då vi är kvantitativa biologer, använder vi primärt tre tillvägagångssätt i vår forskning – experimentell evolutionär ekologi, kvantitativ genetik och fylogenetiska jämförande metoder. Vi använder dessa tre sätt, var för sig och tillsammans, i våra fält- och laboratorieförsök på trollsländor och jungfrusländor. Vi har även forskat på flera andra organismgrupper i vår labb, till exempel dykbaggar (Coleoptera), sötvattensgråsuggor (Crustacea) ödlor (Reptilia) och strutsar (Aves).

Utvalda publikationer

Sidansvarig:
Ordmoln

Kontakt

Erik Svensson
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 38 19
E-post: Erik [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se