Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Dafne Ram

doktorand

Om mig

Jag gjorde min grundutbildning inom natur och viltvård i Nederländerna, följt av en masterutbildning i zooekologi här i Lund. Jag skrev min masteruppsats om tidpunkter för häckning av tättingar i södra Lappland, samt om hur det korrelerar med klimat. Efter min master arbetade jag inom ett projekt om skogsfågeltrender, där jag undersökte hur populationtrender av generalister och specialister korrelerar med olika skogsvariabler, som exempelvis mängden död ved, gammal skog och lövskog.

Mitt projekt

Trots att Sverige domineras av skog, är skogarna mer eller mindre insprängda av öppen mark (t ex jordbrukslandskap, hyggen, myrar, kraftledningsgator) vilket skapar ett mosaiklandskap. Dessa landskap förändras konstant: när skog blir fragmenterad och mängden insprängd öppen mark ökar, blir skogen mindre lämplig för skogsarter medan lämpligheten för arter som trivs i öppen mark ökar. Idag händer det motsatta i stora delar av Sverige; öppen mark växer igen och skogstäcket ökar.Jag är intresserad av hur dessa förändringar i öppen mark och skog påverkar den biologiska mångfalden.

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur dagfjärilar och fåglar är spridda i mosaiklandskapet och hur de påverkas av markanvändning och ett förändrat klimat. Jag jobbar framförallt med data från Svensk Dagfjärilsövervakning och Svensk Fågeltaxering.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Dafne Ram
E-post: dafne [dot] ram [at] biol [dot] lu [dot] se

Doktorand

Biodiversitet

+46 46 222 93 23

E-A324

Sölvegatan 37, Lund

50