Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Christer Brönmark

Professor

Det här arbetar jag med

Jag leder enheten Akvatisk ekologi och är en del av forskargruppen med samma namn. En röd tråd i min forskning är att undersöka vilken roll rovdjur har för vilka organismer som klarar sig bäst i olika sötvattensystem. Hur agerar rovdjur och deras byten i en akvatisk miljö? Hur interagerar de och vilka blir konsekvenserna?

I min forskning har jag undersökt samspelet mellan olika vattenlevande organismer, allt från små snäckor till stora rovfiskar som gädda och gös. Jag har studerat beteendet hos enskilda individer, men också hur hela ekosystem är uppbyggda och fungerar beroende på samspelet mellan olika organismer. Jag har även undersökt vad som kan leda fram till att ett system sätts ur spel och vilka följder det får.

Flygfoto av Krankesjön
Krankesjön från ovan. Foto: Christer Brönmark

Nuvarande projekt

För närvarande håller jag på med tre projekt där jag på olika sätt undersöker hur rovfiskar och bytesfiskar agerar och samverkar och vilka konsekvenserna blir.

  • Vattenlevande bytesdjur utvecklar fantastiska försvar för att skydda sig mot rovfiskar. Specifikt undersöker jag försvar som endast visar sig när det finns rovdjur i närheten, så kallade inducerade försvar. Ett exempel är hur bytesdjurets kroppsform förändras när det finns rovfiskar i miljön. Rudan får till exempel högre rygg när det luktar gädda i vattnet. Dammsnäckan får ett tjockare skal när det finns rovfisk i dammen. Det kan också handla om att bytesdjuret skiftar färg eller beteende.
  • I ett annat projekt studerar jag mört. På vintern flyttar de från sjöar till exempelvis åar. Anledningen är att de tjänar på det. Vintertid har de helt enkelt bättre förutsättningar att klara sig i åar än i sjöar. Visserligen är tillgången på föda sämre men risken att bli uppäten är mindre. På sommaren, när mörten vandrat tillbaka till sjön, är det värt att ta risken att träffa på en gädda eftersom det då finns gott om föda i sjön. Men alla individer flyttar inte och frågan är varför en del väljer att stanna. För närvarande undersöker jag och mina kollegor om skillnader i immunförsvaret hos fiskarna gör dem olika mycket benägna att migrera.
  • Har miljön någon betydelse för om det blir fler eller färre rovfiskar i sjöarna? Detta undersöker jag i ett projekt som särskilt tar sikte på betydelsen av varmare temperatur och sämre sikt i vattnet på grund av klimatförändringen. Gynnar eller missgynnar sådana förändringar förutsättningarna för rovfiskar som gädda och gös?

Fotot visar en ruda som ska mätas
Dags att mäta en ruda. Foto: Christer Brönmark

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Christer Brönmark
E-post: christer [dot] bronmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Enhetschef

Akvatisk ekologi

+46 46 222 37 02

+46 73 081 55 48

E-C125

Sölvegatan 37, Lund

50

Professor

Akvatisk ekologi

+46 46 222 37 02

+46 73 081 55 48

E-C125

Sölvegatan 37, Lund

50

Forskargrupp

Akvatisk ekologi

Doktorander och postdocs

Huvudhandledare

Jerker Vinterstare

Biträdande handledare

Yongcui Sha