Vid Lunds universitet finns ett antal olika söktjänster som du kan använda när du letar information och referenser.

LUBsearch

LUBsearch Discovery är Lunds universitets samlade ingång för sökningar i både tryckt och digitalt material (engelsk webbplats). Mycket av materialet kan du komma åt och läsa direkt. Vill du veta mer om hur du kan använda LUBsearch för att söka och komma åt elektroniska resurser, besök gärna vår biblioteksguide om LUBsearch på Libguides webbplats.

LUBcat

LUBcat är en bibliotekskatalog som är gemensam för Lunds universitet. Här ser du var böcker och material är placerat rent fysiskt och om det går att låna. Magasinerade böcker kan du be personalen plocka fram. I LUBcat kan du även köa på utlånat material och kontrollera dina lån.

Databaser

Alla databaser som Lunds universitet har tillgång till går att hitta i resursen Databases A–Z (på engelska). För att söka efter vetenskapliga artiklar inom biologi, rekommenderar vi främst sökverktygen:

Besök gärna vår biblioteksguide om informationssökning på Libguides webbplats (på engelska).

Tidskriftslistor

Biologibiblioteket har två egna tidskriftslistor, en lista för våra tryckta tidskrifter (extern webbplats) och en lista med länkar till biologitidskrifter vi har tillgång till online (extern webbplats på engelska). Om det är något du saknar, kan du prova att leta i ePublications (sökverktyg för universitetets elektroniska resurser på engelska), eller i LUBITO (universitetets gemensamma lista för både tryckta och elektroniska tidskrifter på engelska).

Biblioteksguider för digitala referens- och fältböcker

Letar du efter digitala referensböcker inom biologi, besök gärna vår biblioteksguide om e-referensverk på Libguides webbplats (på engelska) som är indelad ämnesvis. Om du letar efter digital bestämningslitteratur har vi även en biblioteksguide om fältböcker på Libguides webbplats (på engelska), indelad efter både organismtyp och geografiskt område.

Andra tillförlitliga resurser

Letar du efter en typ av källa som inte går att hitta med hjälp av de sökverktyg universitetet erbjuder? Vi har samlat tillförlitliga databaser och andra resurser där du kan hitta till exempel myndighetsrapporter, kartor, data, statistik, lagstiftning, patent och standarder i biblioteksguiden Writing and sources (på på Libguides webbplats engelska).

Lunds universitets publikationsdatabaser

Publikationer och avhandlingar skrivna av forskare och doktorander vid Lunds universitet finns i Lunds universitets forskningsportal.

Examensarbeten och andra uppsatser skrivna av studenter vid Lunds universitet finns LUP Student Papers (på engelska).

Öppettider

Ordinarie öppettider

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–16.00

Hjälp med informationssökning

Om du behöver hjälp med att söka i våra databaser är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid för rådgivning.

Biologi

Frida Rosengren frida [dot] rosengren [at] biol [dot] lu [dot] se

Miljövetenskap

 Anja Ödman anja [dot] odman [at] biol [dot] lu [dot] se