Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vid Lunds universitet finns ett antal olika söktjänster som du kan använda när du letar information och referenser.

LUBsearch

LUBsearch är Lunds universitets samlade ingång för sökningar i både tryckt och digitalt material. Mycket av materialet kan du komma åt och läsa direkt. Vill du veta mer om hur du kan använda LUBsearch för att söka och komma åt elektroniska resurser, besök gärna vår biblioteksguide om LUBsearch.

LUBcat

LUBcat är en bibliotekskatalog som är gemensam för Lunds universitet. Här ser du var böcker och material är placerat rent fysiskt och om det går att låna. Magasinerade böcker kan du be personalen plocka fram. I LUBcat kan du även köa på utlånat material och kontrollera dina lån.

LUBcat – Lunds universitets bibliotekatalog (på engelska)

Databaser

Alla databaser som Lunds universitet har tillgång till går att hitta i resursen Databases A–Z. Om du behöver förska upp minnet kring söktekniker, besök gärna vår biblioteksguide om informationssökning.

För att söka efter vetenskapliga artiklar inom biologi, rekommenderar vi främst följande sökverktyg utöver LUBsearch:

Tidskriftslistor

Biologibiblioteket har två egna tidskriftslistor, en lista för våra tryckta tidskrifter och en lista med länkar till biologitidskrifter vi har tillgång till online.

Om det är något du saknar, kan du prova att leta i ePublications (sökverktyg för universitetets elektroniska resurser), eller i LUBITO (universitetets gemensamma lista för både tryckta och elektroniska tidskrifter).

Biblioteksguider för digitala referens- och fältböcker

Letar du efter digitala referensböcker inom biologi, besök gärna vår biblioteksguide om e-referensverk som är indelad ämnesvis. Om du letar efter digital bestämningslitteratur har vi även en biblioteksguide om fältböcker på Libguides webbplats, indelad efter både organismtyp och geografiskt område.

Andra tillförlitliga resurser

Letar du efter en typ av källa som inte går att hitta med hjälp av de sökverktyg universitetet erbjuder? Vi har samlat tillförlitliga databaser och andra resurser där du kan hitta till exempel myndighetsrapporter, kartor, data, statistik, lagstiftning, patent och standarder i vår biblioteksguiden om skrivande och källor.

Biblioteksguide om skrivande och källor (på Libguides webbplats, på engelska)

Lunds universitets publikationsdatabaser

Publikationer och avhandlingar skrivna av forskare och doktorander vid Lunds universitet finns i Lunds universitets forskningsportal. Examensarbeten och andra uppsatser skrivna av studenter vid Lunds universitet finns LUP Student Papers .

Öppettider

Tills vidare har informationsdisken på Biologibiblioteket öppet måndag till fredag mellan 10–12 och 13–15.

Du får inte gå in i biblioteket, istället hjälper bibliotekspersonalen dig med alla förfrågningar från infodisken.

Du är alltid välkommen att mejla dina frågor till biologibiblioteket [at] science [dot] lu [dot] se. Vi svarar på frågor under normal arbetstid.

Hjälp med informationssökning

Om du behöver hjälp med att söka i våra databaser är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid för rådgivning.

Biologi

Frida Rosengren frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se

Miljövetenskap

 Anja Ödman anja [dot] odman [at] science [dot] lu [dot] se