Skriva och publicera

Biologibiblioteket kan hjälpa dig med frågor som rör vetenskapligt skrivande, referenshantering och publicering.

Skrivande och källanvändning

Vill du lära dig mer om skrivande, både inom och utanför akademin, samt vilka källor som är lämpliga att använda i olika typer av texter? Läs gärna i vår biblioteksguide om skrivande och källor på Libguides webbplats (på engelska).

Ska du skriva en litteraturöversikt, antingen som examensarbete eller som del av en kurs? Läs gärna i vår biblioteksguide för hur du skriver en systematisk litteraturöversikt eller boka en tid för rådgivning med någon av bibliotekarierna.

Referenshantering

Biologiska institutionen förordar att studenter i första hand använder referenshanteringssystemet APA. Vår biblioteksguide visar hur du refererar med hjälp av APA 7:e upplagan (på engelska).

Vi håller regelbundet workshops i hur du använder referenshanteringsprogrammet EndNote. Lunds universitet har även tagit fram en kurs som är öppen för alla, där du kan lära dig mer om EndNote.

Kurs i referenshanteringsprogrammet EndNote på utbildningsplattformen Canvas webb.

Registrera publikationer

De allra flesta nya forskningsartiklar kommer automatiskt in i Lunds universitets forskningsportal. Saknar du några av dina publikationer behöver du själv registrera dem i portalen. Har du frågor om forskningsportalen är du välkommen att kontakta biblioteket.

På Medarbetarwebben finns mer information om hur du lägger in information i forskningsportalen genom editeringsgränssnittet LUCRIS.

Examensarbeten ska registreras i databasen LUP Student Papers (på engelska).

Information om hur du publicerar en doktorsavhandling finns på naturvetenskapliga fakultetens webbsida.

Open Access

Lunds universitet uppmanar sina forskare att publicera Open Access i möjligaste mån, för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. På universitetsbibliotekets sidor om Open Access kan du exempelvis läsa mer om forskningsfinansiärernas krav och vilket stöd det finns för publiceringsavgifter. Kontakta gärna Biologibiblioteket om du har frågor om Open Access.

Forskningsdata

Behöver du hjälp med att skapa en datahanteringsplan erbjuder Lunds universitet verktyget DMPRoadmap (på Medarbetarwebben). Biblioteken vid Lunds universitet har också en sida om forskningsdata där du kan läsa mer om publicering av forskningsdata. Du är också välkommen till biblioteket med dina frågor kring datahantering och datapublicering.

Forskningsdata – Vad är det på biblioteken vid Lunds universitets webb.

Bibliometri

Biologibiblioteket kan utföra vissa typer av bibliometriuppdrag i mån av tid. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Bildanvändning

Att använda sig av andras bilder kan vara snårigt när det gäller upphovsrätt. Behöver du en bild rekommenderar vi därför att du först letar i bilddatabasen Britannica ImageQuest. Alla bilder i denna databas får användas av studenter och forskare vid Lunds universitet i pedagogiska sammanhang (till exempel i studentarbeten och undervisning).

Öppettider

Ordinarie öppettider

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–16.00