Om biblioteket

Biologibiblioteket ger service till studenter, lärare, forskare och övriga anställda vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Biblioteket är även öppet för låntagare från allmänheten som behöver information och litteratur inom de biologiska ämnesområdena.

Biologibiblioteket har litteratur inom biologins alla områden och inom miljövetenskap. Genom biblioteket får du tillgång till tryckta och digitala böcker, tidskrifter och databaser. Hos oss kan du få hjälp med exempelvis informationssökning, referenshantering och frågor som rör vetenskaplig publicering. På biblioteket finns tysta läsplatser såväl som grupparbetsplatser. Vi ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek.

Personal

Porträtt av Frida Rosengren. Foto.

Frida Rosengren

Biobliotekarie

E-post: Frida [dot] Rosengren [at] science [dot] lu [dot] se

Mobil: 076 803 22 19
Övergripande biblioteksansvar samt ansvarig för böcker, undervisning och publikationsstöd
Default user image.

Johnny Jönsson

Biobliotekarie

E-post: Johnny [dot] Jonsson [at] science [dot] lu [dot] se

Mobil: 076 762 00 42
Ansvarig för fjärrlån och tidskrifter. Kontaktbibliotekarie för funktionshindrade.
Porträtt av Anja Ödman. Foto.

Anja Ödman

Bibliotekarie

E-post: Anja [dot] Odman [at] science [dot] lu [dot] se

Mobil: 076 139 17 01
Ansvarig för tidskrifter, bibliometri, undervisning och forskningsdatastöd.
Default user image.

Sabina Swahn

Biblioteksassistent

E-post: Sabina [dot] Swahn [at] science [dot] lu [dot] se

Mobil: 070 228 94 25

Öppettider

Tills vidare har informationsdisken på Biologibiblioteket öppet måndag till fredag mellan 10–12 och 13–15.

Du får inte gå in i biblioteket, istället hjälper dig bibliotekspersonalen med alla förfrågningar från infodisken.

Du är alltid välkommen att mejla dina frågor till biologibiblioteket [at] science [dot] lu [dot] se. Vi svarar på frågor under normal arbetstid.